Κωνσταντίνα Δ. Καρακώστα

Κωνσταντίνα Δ. Καρακώστα

Η Κωνσταντίνα Δ. Καρακώστα είναι Διδάκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Α.Π.Θ. και Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ