Κώστας Καρέτσος

Κώστας Καρέτσος

Δικηγόρος Αθηνών, Σύμβουλος – Ταμίας Δ.Σ.Α., Αν. Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ