Μιχάλης Μητσόπουλος

Μιχάλης Μητσόπουλος

Ο Μιχάλης Μητσόπουλος είναι οικονομολόγος και συγγραφέας της μελέτης «Αυξανόμενο κόστος διαβίωσης - Εξελίξεις τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα: αξιολόγηση και προοπτικές».

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ