Γιώργος Κωστάκος

Γιώργος Κωστάκος

Ο Δρ. Γιώργος Κωστάκος είναι μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, εκτελεστικός διευθυντής του FOGGS – Foundation for Global Governance and Sustainability με βάση τις Βρυξέλλες και πρώην στέλεχος της Γραμματείας του ΟΗΕ, με εξειδίκευση σε θέματα διεθνών σχέσεων, ειρηνικής επίλυσης διαφορών, κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ