ΠΟΤΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Ποτα

ΤΗΕ GREEN HUSTLE BY ABSOLUT
The Green Hustle by Absolut

​Το THEGREEN HUSTLE της Absolut εμπνέει για την περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών