ΟΑΣΑ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών είναι ο μεγαλύτερος φορέας συγκοινωνιακού έργου στην Ελλάδα, υπεύθυνος για τον έλεγχο και την λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, αλλά και της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής αυτής.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
ΟΑΣΑ