ΜΑΘΗΤΕΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
μαθητες

38741-87311.jpg
Κοπάνες 2009

Μετά από συζητήσεις με πολλούς μαθητές ημερήσιων Λυκείων, προέκυψαν τα εξής δημοφιλέστερα μέρη (κατά φθίνουσα σειρά) για κοπάνες στη σύγχρονη Αθήνα.