ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Μαρια Ευθυμιου

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου - Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Ο εμφύλιος πόλεμος

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 12: Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946-1949)

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου - Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Βαλκανικοί Πόλεμοι

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 12: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου - Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Η «νεογέννητη» Ελλάδα

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 11: Η «νεογέννητη» Ελλάδα

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου- Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Οι αγγλο-κινεζικοί πόλεμοι

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 10: «Οι αγγλο-κινεζικοί πόλεμοι»

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου- Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 9: «Βρετανική και Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών»

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου - Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Η οθωμανική αυτοκρατορία

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 8: «Η οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα»

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου - Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Χριστιανισμός - Βυζάντιο

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 7: «Ο Χριστιανισμός και το Βυζάντιο»

Μαρία Ευθυμίου
Podcast Μαρία Ευθυμίου - Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου, Δάφνη | Έλληνες του 5ου π.Χ. αι.

Το Podcast «Μιλώντας για την Ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη» με τη Μαρία Ευθυμίου είναι μια συναρπαστική συζήτηση της καθηγήτριας και ιστορικού με τον Μάκη Προβατά - Επ. 6: «Οι Έλληνες του 5ου π.Χ. αιώνα»