ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Καρδιαγγειακα νοσηματα

Καρδιά και Ψυχολογία: Ο θυμός ως παράγοντας κινδύνου για την καρδιαγγειακή υγεία
Καρδιά και Ψυχολογία: Ο θυμός ως παράγοντας κινδύνου για την καρδιαγγειακή υγεία

Ένα σημαντικό πρόβλημα σε μελέτες που προσπαθούν να εξετάσουν αντικειμενικά τη σχέση μεταξύ θυμού και στεφανιαίας νόσου είναι η δυσκολία αντικειμενικής μέτρησης των συναισθημάτων