ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
διαφανεια

Διαφάνεια πίσω από κλειστές πόρτες: ο νέος νόμος για το lobbying
Διαφάνεια πίσω από κλειστές πόρτες: ο νέος νόμος για το lobbying

Γιατί η άσκηση επιρροής σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας με στόχο τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής είναι μία χρήσιμη δραστηριότητα για τη λειτουργία της δημοκρατίας