ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
ΑΒ Βασιλοπουλος

AB CLIMATE HUB
Η ΑΒ Βασιλόπουλος «φωτίζει» το δρόμο για έναν «πράσινο» πλανήτη και ένα καλύτερο μέλλον για όλους

Με τη θέσπιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η ΑΒ Βασιλόπουλος, επιθυμεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση προς έναν βιώσιμο πλανήτη.