ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Σοφία Ζαχαράκη.
Η Ιθάκη της Σοφίας Ζαχαράκη

«Το νησί είναι ιδανικά προσαρµοσµένο στο ανθρώπινο µέτρο, αρκετά µικρό ώστε να µην ταλαιπωρείσαι µε ατέλειωτες µετακινήσεις, αλλά και αρκετά πλουραλιστικό ώστε να σου κρατά το ενδιαφέρον για µια διαµονή αρκετών ηµερών»