Περιβαλλον

Τι είναι το «ανθρακικό αποτύπωμα»

Το έργο LIFE CLIM’FOOT στην Ελλάδα υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

41535-93522.jpg
Βασιλική Γραμματικογιάννη
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
337138-701111.jpg

Με τον όρο ανθρακικό αποτύπωμα εννοούμε το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από ένα άτομο, έναν οργανισμό, μια εκδήλωση ή ένα προϊόν. Για παράδειγμα, το ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος περιλαμβάνει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τόσο κατά την παραγωγή του και τη διανομή του όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής του μέχρι την τελική απόρριψη του. Σήμερα οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή απαιτούν περισσότερο από ποτέ ένα αξιόπιστο σύστημα υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το έλλειμμα αυτό έρχεται να καλύψει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το έργο LIFE CLIM’FOOT που στην Ελλάδα υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Ο σκοπός του έργου είναι να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα βοηθήσει να αναπτυχθούν οι στρατηγικές και πολιτικές μείωσης του CO2. Επιστημονικά Ινστιτούτα από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Ελλάδα και Ουγγαρία, παίρνουν μέρος σε αυτή τη πρωτοβουλία, ενώ στη κοινοπραξία συμμετέχουν και δυο εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Στην Ελλάδα το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, δημιουργεί μια εθνική βάση δεδομένων με συντελεστές εκπομπών, που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Στη συνέχεια θα ενημερώνει και θα εκπαιδεύει όλους τους συμμετέχοντες, εταιρείες και οργανισμούς, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να χρησιμοποιούν τα εργαλεία υπολογισμού και να υπολογίζουν μόνοι τους το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Η εκπαίδευση εκτός από τη μεθοδολογία υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος περιλαμβάνει και εισαγωγή στις βασικές γνώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και γνώση των ενεργειακών προκλήσεων όπως αυτές διαμορφώνονται στην εποχή μας.

Οι εταιρείες, οι οργανισμοί και οι δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σύντομα θα μπορούν να υπολογίζουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, να εντοπίζουν τις δραστηριότητες που προκαλούν τις περισσότερες εκπομπές και να δημιουργούν τις δράσεις τους για τον περιορισμό των εκπομπών τους. Επιπλέον θα αποτελέσουν και παράδειγμα προς μίμηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ