Πολιτικη & Οικονομια

Εγκρίθηκε η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ

Από τη γενική συνέλευση των μετόχων

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
337336-701634.jpg

Εγκρίθηκε απόψε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, ύστερα από συμφωνία με τις τράπεζες για παροχή πρόσθετων εγγυήσεων που περιλαμβάνουν και την εκχώρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ από εταιρικούς πελάτες.

Στη γενική συνέλευση αναγνώσθηκε νέα επιστολή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που είχαν εγείρει σχετικές αιτιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, συμφωνά με την οποία:

ενόψει της ανάγκης για εμπρόθεσμη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι τράπεζες εξετάζουν θετικά την κάλυψη του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με λήψη εξασφαλίσεων, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους της Ενεργειακής Συμμετοχών και εκχώρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι εταιρικών πελατών συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

οι τράπεζες προτίθενται να εξετάσουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προς τη ΔΕΗ με εξασφάλιση ισόποση εκχώρηση απαιτήσεων εταιρικών πελατών και λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν.

Με την απόφαση της συνέλευσης, συστήνεται εταιρία συμμετοχών στην οποία η ΔΕΗ θα εισφέρει 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Επίσης μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο τη ΔΕΗ και επιστρέφονται σε είδος στους μετόχους της οι μετοχές που κατέχει η ΔΕΗ στην εταιρία συμμετοχών, η οποία θα αιτηθεί την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ