Ελλαδα

ΑΣΕΠ: 750 μόνιμες προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
ΑΣΕΠ: 750 μόνιμες προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία
© EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

ΑΣΕΠ: 750 μόνιμες προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία - Τα απαιτούμενα προσόντα

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης Δικαστικής Αστυνομίας» για 750 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται να διενεργηθεί μέσω ΑΣΕΠ και θα αφορά στην πρόσληψη 600 ατόμων στη Δικαστική Αστυνομία, τα οποία θα κατανεμηθούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και θα αποτελούν το ένστολο και ένοπλο προσωπικό που θα εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα.

Οι 600 αυτές οργανικές θέσεις κατανέμονται σε κλάδους ως εξής: τριάντα (30) θέσεις για τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, εβδομήντα (70) θέσεις για τον κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και πεντακόσιες (500) θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Επίσης, προβλέπεται η πρόσληψη και 150 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για το πολιτικό προσωπικό, που θα εκτελούν καθήκοντα πραγματογνωμόνων.

ΑΣΕΠ: Τα απαιτούμενα προσόντα

Οπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης: Για τις θέσεις των κλάδων του πολιτικού τομέα τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232). Θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) καλύπτονται επίσης και από κατόχους των τίτλων του άρθρου 7 του Π.Δ. 85/2022.

Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970 (Α’ 139)] ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ειδικώς για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ των θέσεων του πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες, η γνώση της οποίας αποδεικνύεται. Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις του πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται και η γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ