Ελλαδα

Δείτε τις 10 βασικές αλλαγές που έρχονται στα Εργασιακά και περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό Νόμο

Τι προβλέπεται για καθυστέρηση μισθών, μερική απασχόληση και ανασφάλιστη εργασία

4781-128427.jpg
Κατερίνα Παναγοπούλου
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Εργασιακό, νόμος
© Unsplash/ Nik Macmillan

Ποιες είναι οι 10 βασικές αλλαγές στα Εργασιακά και τι προβλέπουν για καθυστέρηση μισθών, μερική απασχόληση και ανασφάλιστη εργασία.

Διευκόλυνση των επενδύσεων, αλλά και ταυτόχρονη αυστηροποίηση του πλαισίου για τους εργοδότες που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος που τέθηκε από χθες βράδυ σε διαβούλευση. Οι διατάξεις για τα εργασιακά περιλαμβάνουν πλήθος αλλαγών. Συγκεκριμένα:

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ: Πλέον θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας μόνο όταν υπάρχει καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων πάνω από 2 μήνες από τον εργοδότη. Μέχρι τώρα με διάταξη του 2017 το τοπίο ήταν θολό γιατί έλεγε «για αξιόλογο διάστημα» χωρις να προσδιορίζεται.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχεπτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, μια επιχειρησιακή σύμβαση θα μπορεί να υπερισχύει της κλαδικής.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων οικονομικών αναγκών κυρίως μικρών επιχειρήσεων, θα μπορούν να γίνονται εξαιρέσεις στους όρους των συλλογικών συμβάσεων προκειμένου να ορθοποδήσουν.

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι π.χ.: Επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας, ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης η εξαίρεση θα μπορεί να γίνει ακόμα και σε τοπικό επίπεδο μέσω τοπικής σύμβασης εργασίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών που θα δημιουργηθεί στην ΕΡΓΑΝΗ.

ΑΠΕΡΓΙΑ: Οι αποφάσεις κήρυξης απεργίας λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ: Κατά την κατάρτιση σύμβασης εργασίας εργοδότης και μισθωτός μπορούν να συμφωνήσουν για μερική απασχόληση.
Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός 8 ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες στο έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη που βρεθεί ξανά ότι απασχολεί ανασφάλιστους, η οποία διαπιστώνεται εντός 3 ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 € ανά εργαζόμενο, προσαυξάνεται:
α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και
β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Αν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο, το πρόστιμο των 10.500€ μειώνεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.

Εάν πρόκειται για εποχική απασχόληση το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών.

Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος.

Σήμερα προβλέπονται και μικρότερες μειώσεις, εφόσον η πρόσληψη είναι 3μηνη ή 6μηνη. Οι ενδιάμεσες αυτές περιπτώσεις καταργούνται.

Στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δημιουργείται μαύρο μητρώο επιχειρήσεων όπου θα καταγράφονται παραβάσεις αδήλωτης εργασίας. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

120 ΔΟΣΕΙΣ: Για τους μη μισθωτούς και αγρότες για τους οποίους η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια (αίτηση προσδιορισμού οφειλών στον ΕΦΚΑ ΚΑΙ αίτηση ρύθμισης στο ΚΕΑΟ) η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου αφορά μόνο στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά την 30η Σεπτεμβρίου, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και μετά η υπαγωγή στην ρύθμιση να γίνει το αργότερο έως 31-12-2019.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος, ως μέσο επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:
Α) εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος.

Εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Επανέρχεται το μπλόκο στους ασυνεπείς εργοδότες. Αυτοί που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών μπορεί να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.