Γιώργος Βαβίζος

Γιώργος Βαβίζος

Βιολόγος. Διευθυντής της εταιρείας μελετών Eco Consultants Α.Ε. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών κάθε είδους και μεγέθους, όπως Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, Ειδικές Περιβαλλοντικές (ΕΠΜ), επεξεργασίας δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων κ.λπ., καθώς και σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Συγγραφικό έργο: Μεθοδολογία Περιβαλλοντικών Μελετών – Πτηνά, Θηλαστικά (2022), Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος (2017), Περιβάλλον: Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτικής (2017), Εγχειρίδιο Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος (2008), Περιβαλλοντικές Μελέτες. (2006), Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2003), Οικολογική Θεωρία και Πράξη στις Περιβαλλοντικές Μελέτες (Χλωρίδα, Πανίδα και Οικοσυστήματα) (1998), Οδηγός Εκπόνησης και Ελέγχου Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης (1995), Βιολογικός Καθαρισμός (1990), Μετρήσεις Παραμέτρων Περιβάλλοντος σε Χώρους Εργασίας (1977).

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Το «επιστημονικό» μέτωπο εναντίον των αιολικών
Το «επιστημονικό» μέτωπο εναντίον των αιολικών

Το καθεστώς υπονομεύεται από εφαρμογές που εξυπηρετούν αλλότρια συγκροτημένα συμφέροντα, τα οποία εκμεταλλεύονται την προστασία του περιβάλλοντος ή απορρέουν από ιδεοληπτικές θεωρήσεις