Στέλιος Ψωμάς

Στέλιος Ψωμάς

Ο Στέλιος Ψωμάς είναι ειδικός σε θέματα πράσινης ενέργειας και αειφορικών επενδύσεων. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στο άνοιγμα νέων πράσινων αγορών, στην προώθηση και χρηματοδότηση φιλοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και επενδύσεων, στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει, επίσης, εμπειρία στην ανάπτυξη και αδειοδότηση έργων, καθώς και στην τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση επενδύσεων. Ως ο βασικός τεχνικός σύμβουλος του Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς για 13 χρόνια, έχει αξιολογήσει εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια φωτοβολταϊκών σταθμών. Έχει επίσης σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα (ως Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών).

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ