Χάρης Βλάδος

Χάρης Βλάδος

Ο Δρ. Χάρης Βλάδος (Ph.D.) κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών («Πολύ Τιμητική Διάκριση») για τη διατριβή του στους τύπους/μορφές εξελικτικής ένταξης του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος στην παγκοσμιοποίηση, που έλαβε χώρα στο C.E.R.E.M του Πανεπιστημίου Paris X, Nanterre. Έχει θεμελιώσει και αναπτύξει την «προσέγγιση Stra.Tech.Man» στον χώρο μελέτης της επιχειρηματικής δυναμικής. Έχει συγγράψει μέχρι σήμερα 16 βιβλία και έχει περισσότερες από 100 συμμετοχές στην ακαδημαϊκή έρευνα και συμβουλευτική των επιχειρήσεων. Τα αντικείμενα της διδασκαλίας και έρευνάς του είναι τα εξής: Διεθνή Οικονομικά· επιχειρηματικότητα και καινοτομία· ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και οικονομική πολιτική· οικονομική γεωγραφία· γεωοικονομική και γεωπολιτική· περιφερειακή-τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικά οικοσυστήματα· ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων· εταιρική στρατηγική ανάλυση και επιχειρηματικός σχεδιασμός· διαχείριση γνώσης και αλλαγής· εξελικτικά οικονομικά· πολυεθνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ