Θανάσης Κίζος

Θανάσης Κίζος

O Θανάσης Κίζος είναι Καθηγητής στη «Γεωγραφία της Υπαίθρου» στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2005 και Πρόεδρος του Τμήματος από το 2020. Είναι γεωπόνος με Ph.D. στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. Είναι Διευθυντής του “PrecFarm: Εργαστήριο Γεωγραφίας της Υπαίθρου και Συστημάτων Γεωργίας Ακριβείας” με έρευνα και δημοσιεύσεις σε θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου, διαχείρισης γης και Συστημάτων Γεωργίας Ακριβείας, για τη μεταβολή των αγροτικών τοπίων στη Μεσόγειο και τις επιπτώσεις των καλλιεργητικών συστημάτων στη βιοποικιλότητα.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ