Εμφάνιση φίλτρων
Τίτλος
Χώροι
Κεντρο

Etch / ink

693 878 6293

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ρουμπίνα Σαρελάκου, Πριν λιγα χρονια, χάραξη σε λινόλεουμ, 22x30 εκ., 2022
Self Portrait: Διεθνής έκθεση χαρακτικής στο Etch / ink
από 04/03/2023 έως 01/04/2023

κάθε Σάββατο 11:00-15:00

από 03/03/2023 έως 01/04/2023

κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:00-21:00