ΜΑΜΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Μαμα

Ημερολόγιο πένθους: Ο θάνατος της μαμάς
Ημερολόγιο πένθους

Συσπειρώνομαι συνειδητά γύρω απ’ τη γνώση ότι, και χωρίς τη μαμά, συνεχίζει να υπάρχει αγάπη. Κι ότι, επομένως, μπορώ να την ζητήσω. Δεν θέλω καμία σκληρότητα, καμία ένταση, θέλω να παραμείνω μαλακός