ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

Ηλεκτροκίνητο όχημα (ΗΟ) είναι οποιαδήποτε όχημα χρησιμοποιεί ως μέσο προώθησης έναν ή παραπάνω ηλεκτροκινητήρες.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Ηλεκτροκινητα