ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
ενεργεια

Lidl
LIDL Ελλάς: Πιστοποίηση ISO 50001

Δόθηκε από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της εταιρίας DEKRA για την επιτυχημένη εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας