ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
αυτοκινητο

My City Pass
myAthensPass…και παρκάρεις αμέσως

Είναι μία λειτουργική, απλή στη χρήση και αποτελεσματική εφαρμογή, σχεδιασμένη στα πρότυπα των τεχνολογικά προηγμένων, αντίστοιχων, ευρωπαϊκών εφαρμογών