ΑΧΕΛΩΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Αχελωος

aheloos.jpg
Κίνδυνος νέων προστίμων για τα εγκαταλελειμμένα υλικά των έργων εκτροπής του Αχελώου

Αν υπάρχει συστημική έλλειψη συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ε.Ε. και κατάφωρη παραβίασή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει μέτρα κατά της Ελλάδας