Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash
Περιβαλλον

Η ΔΕΗ προπορεύεται σε ένα μονοπάτι καθολικής βιωσιμότητας

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
114824-667199.jpg
Νατάσσα Καρυστινού
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΔΕΗ: Ευθυγραμμίζοντας την εταιρική πολιτική με τα πρότυπα κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας (ESG)

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα έχει ξεπεράσει το στάδιο του «καλό θα ήταν» και έχει γίνει βασικό συστατικό της εταιρικής στρατηγικής, στον τομέα της ενέργειας βρίσκεται σε μια ακόμα πιο κρίσιμη καμπή. Καθώς ο κόσμος παλεύει με τη διπλή προκλήση της ενεργειακής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, οι ενεργειακές εταιρείες αξιολογούνται όλο και περισσότερο, όχι μόνο με βάση τις οικονομικές τους επιδόσεις, αλλά και με βάση τη δέσμευσή τους στις αρχές του περιβάλλοντος (Environmental), της κοινωνίας (Social) και της διακυβέρνησης - οικονομικής ανάπτυξης (Governance)Αυτοί οι πυλώνες ESG δεν αφορούν απλώς τη συμμόρφωση με τα δεδομένα του παρόντος και τις ανάγκες του σήμερα, αλλά αντιπροσωπεύουν μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λειτουργούν, καινοτομούν και εμπλέκονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Καθώς αναφερόμαστε στους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες εταιρείες πλοηγούνται σε αυτό το πολύπλοκο τοπίο ενεργειακής και κλιματικής κρίσης, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στη ΔΕΗ - μια εταιρεία που πρωτοπορεί στον κλάδο της και όχι μόνο, ευθυγραμμίζοντας στο έπακρο τις δραστηριότητές της με τα πρότυπα ESG.

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash

Με κατεθευντήρια γραμμή αυτούς τους βασικούς πυλώνες βιωσιμότητας, εξετάζουμε τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τις κοινωνικές ευθύνες που διασφαλίζουν δίκαιες εργασιακές πρακτικές και την υποστήριξη της κοινότητας, καθώς και τα πλαίσια διακυβέρνησης που προωθούν τη διαφάνεια και την οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από το πρίσμα της εταιρικής πολιτικής της ΔΕΗ, θα κατανοήσουμε όχι μόνο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες, αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από μια ισχυρή στρατηγική ESG. Καθώς αναλύουμε τους πυλώνες ESG, καθίσταται σαφές ότι η πορεία προς τα εμπρός είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά και πλούσια σε δυνατότητες καινοτομίας και μετασχηματισμού στον τομέα της ενέργειας. Η συζήτηση αυτή είναι κάτι περισσότερο από επίκαιρη- είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της παραγωγής ενέργειας και την παγκόσμια δέσμευση για έναν βιώσιμο πλανήτη. Ας δούμε αναλυτικότερα τους τομείς, με τους οποίους ασχολείται ενεργά και σε βάθος η ΔΕΗ. 

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash

© Unsplash

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash

Προστασία Περιβάλλοντος (E)
Η ΔΕΗ λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων και δεσμεύεται στην ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα (2015) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (2019), η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ομίλου και ο προσδιορισμός των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν βασικούς τομείς για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας. 

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash

© Unsplash

Υποστηρίζει και υιοθετεί αντίστοιχα λοιπόν, μία προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αναλαμβάνοντας διαρκώς πρωτοβουλίες για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργειακής-πράσινης μετάβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ έχει εναρμονιστεί με τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χώρας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash

© Unsplash

Φροντίδα για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο (S)
Αναγνωρίζοντας το σημαντικό πολλαπλασιαστικό ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου (social capital builds trust and cooperation), η ΔΕΗ επενδύει και προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξή και μεγιστοποίησή του. Επίσης,η ΔΕΗ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της σχέσης και την επιρροή που ασκεί, σε βάθος δεκαετιών, στις τοπικές κοινότητες και κατ’ επέκταση στο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται. Λαμβάνει υπόψιν δε ότι σε πολλές των περιπτώσεων η πλειοψηφία των μελών των τοπικών κοινοτήτων συνδέεται και εργασιακά με την εταιρία με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Ως εκ τούτου μεριμνά, σέβεται, συνεργάζεται, επικοινωνεί, διαβουλεύεται, συνδιαμορφώνει και συνδημιουργεί, κατά το δυνατόν, με τις τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη Κοινωνία των Πολιτών. 

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash

Η ΔΕΗ, όπως κάθε εταιρία πρότυπο, σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της, αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει σε νέες δραστηριότητες, ενώ επιδιώκει να συμβάλει στον εθνικό στόχο για συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού στην χώρα μας, και στην επιστροφή έμπειρων στελεχών από το εξωτερικό που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Έτσι φροντίζει για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που θα κατατάσσει την εταιρεία στις κορυφαίες εταιρείας στην Ελλάδα για επιλογή εργασίας.

Οι άξονες της ΔΕΗ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα (ESG)
© Unsplash

© Unsplash

Οικονομική Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση (G)
Η ΔΕΗ στοχεύει επίσης στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, υιοθετόντας και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της. Αντίστοιχα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών και κανονισμών που διασφαλίζουν την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή λειτουργία των Επιτροπών του, τη διαφάνεια και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές, με στόχο να καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της εταιρείας και να συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.Τέλος, η ΔΕΗ μέσω του προγράμματος Δεοντολογικής Συμπεριφοράς (Ethics & Compliance) και του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς επιδιώκει τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής.

Συνεπώς, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στην ενσωμάτωση των δεσμεύσεών της σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, αποτελεί παράδειγμα του βαθύτατου αντίκτυπου που μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ESG στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία μιας (ενεργειακής) εταιρείας. Η αφοσίωση της στην περιβαλλοντική διαχείριση, την κοινωνική ευθύνη και την ισχυρή διακυβέρνηση όχι μόνο ενισχύει την εταιρική της φήμη, αλλά και διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά. Μέσω της προληπτικής προσέγγισής της για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την τήρηση αυστηρών πρακτικών διακυβέρνησης, η ΔΕΗ ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των συνειδητοποιημένων καταναλωτών και επενδυτών, θέτοντας επίσης ένα σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Το ταξίδι της ενσωμάτωσης των αρχών ESG είναι πολύπλοκο και δύσκολο, ωστόσο οι προσπάθειες της ΔΕΗ αποδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο εφικτό αλλά και επιβεβλημένο. Τέτοιες πρωτοβουλίες μας κάνουμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον, με φορείς που παράγουν αξία, όπως η ΔΕΗ.  

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

Δειτε περισσοτερα