Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στη Μάνδρα
Ελλαδα

HELLENiQ ENERGY: Με οδηγό το Όραμα 2025 στο δρόμο προς το αύριο της έξυπνης ενέργειας

Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξελίσσεται στο αύριο της «έξυπνης» ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών και της οικονομίας ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα
341667-710504.jpg
Ζένια Πιττακή
5’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

HELLENiQ ENERGY: Ο Όμιλος οδεύει ταχύτατα προς τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του και της διεύρυνσης στη «Νέα Ενέργεια».

Η HELLENiQ ENERGY πιστή στο «Όραμα 2025», οδεύει ταχύτατα προς τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων της και της διεύρυνσης στη «Νέα Ενέργεια». Με τη βαριά κληρονομιά των 7 δεκαετιών από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μερικές από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η HELLENiQ ENERGY μετασχηματίζεται, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξελίσσεται στο αύριο της «έξυπνης» ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών και της οικονομίας ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα.

Το 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού Όραμα 2025, η οποία επισφραγίζεται και τυπικά με την νέα εταιρική ταυτότητα του Ομίλου, με στόχο τη μετάβαση σε μια νέα εποχή δυναμικής βιώσιμης ανάπτυξης, με την υλοποίηση σημαντικών έργων εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων και μετασχηματισμού με την ταχύτατη ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και τη σταδιακή είσοδο σε νέες αγορές, ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Άνδρες με γιλέκα εργασίας
Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στη Μάνδρα

Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στη Μάνδρα

Ισχυρή δέσμευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος συνειδητοποίησε νωρίς ότι καθώς η αγορά ενέργειας αλλάζει, πρέπει να εξελιχθεί και ο ίδιος διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του, προωθώντας πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Το Όραμα 2025 περικλείει τη δέσμευση του Ομίλου να εργαστεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός μέλλοντος πιο καθαρού και βιώσιμου για όλους και να συνεχίσει να αποτελεί εταιρεία πρότυπο στην Ελλάδα, οδηγώντας τις εξελίξεις και συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς ένα ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Γυναίκα βάζει βενζίνη σε αυτοκίνητο
Ταχυφορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων της Elpefuture σε πρατήριο ΕΚΟ

Το Όραμα 2025, ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, την ανάπτυξη νέων, πιο καθαρών μορφών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αποτελεί το όχημα για την αναβαθμισμένη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ομίλου και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από την ενεργειακή μετάβαση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) και τις σύγχρονές ενεργειακές προκλήσεις, η HELLENiQ ENERGY έχει θέσει σε προτεραιότητα 5 βασικούς πυλώνες: τον καθορισμό σαφών περιβαλλοντικών στόχων με απώτερο σκοπό την κλιματική ουδετερότητα του Ομίλου το 2050, τον επανακαθορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής και την κατανομή κεφαλαίων βάση των συγκεκριμένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων, την καθιέρωση της βέλτιστης εταιρικής δομής σε όρους αποδοτικότητας, την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και τέλος την υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας, η οποία θα αποτυπώνει το νέο πρόσωπο ενός σύγχρονου, καινοτόμου, ευέλικτου και εξωστρεφή ενεργειακού Ομίλου.

Γυναίκα βάζει βενζίνη σε αυτοκίνητο
Ταχυφορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων της Elpefuture σε πρατήριο ΕΚΟ

Ταχυφορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων της Elpefuture σε πρατήριο ΕΚΟ

Ανεμογεννήτρια
Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Συνεχείς επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Με την ανανεώσιμη ενέργεια στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την ανάληψη πρωτοβουλιών περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, η HELLENiQ ENERGY αποδεικνύει στην πράξη ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της. Επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% μέχρι το 2030 (Scope 1 και 2) και την κλιματική ουδετερότητα (net zero) έως το 2050, υλοποιώντας σημαντικά έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ενώ παράλληλα αυξάνει τις επενδύσεις και τη δυναμικότητα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το 2021 ο Όμιλος επένδυσε πάνω από €260 εκατομμύρια σε έργα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνονται ήδη με μετρήσιμους δείκτες.

Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στη Μάνδρα

Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στη Μάνδρα

Εμβληματική η επένδυση πάρκο φωτοβολταϊκών της Κοζάνης

Το πρόγραμμα επενδύσεων του Ομίλου σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υλοποιείται ταχύτατα, με την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ να ανέρχεται σε 285 MW. Ειδικότερα, εμβληματική είναι η επένδυση στο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταϊκών της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το κόστος της οποίας άγγιξε τα €135 εκατομμύρια. Πρόκειται για έργο, ισχύος 204 MW, με δυναμική για να καλύψει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών, ενώ δημιούργησε πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής του, το οποίο αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δέσμευση του Ομίλου να συνεχίσει να ηγείται και του τομέα των ΑΠΕ.

Πάρκο φωτοβολταϊκών
Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Κοζάνη, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη

Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Κοζάνη, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη

Στόχος 2 GW από ΑΠΕ έως το 2030

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ενισχύθηκε και στον τομέα της αιολικής ενέργειας, μέσω της εξαγοράς δύο αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Η επένδυση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος κατά 38 MW. Συνεχίζοντας το επιτυχημένο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο, o Όμιλος έχει αναβαθμίσει τον στόχο του 1 GW για το τέλος του 2026 και την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου, ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, άνω των 2 GW, σε λειτουργία, έως το 2030. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας και πράσινου υδρογόνου, την ενδυνάμωση και βελτίωση των κύριων δραστηριοτήτων του και την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων Νέας Ενέργειας.

Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια
Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Ανεμογεννήτρια
Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Σταθερή προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Οι στόχοι του Οράματος 2025 για την ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου είναι φιλόδοξοι, αλλά επιτεύξιμοι, με τον Όμιλο να δηλώνει αισιόδοξος για την αποτελεσματική συμβολή του στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY εργάζεται σταθερά για να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ, προσαρμόζοντας τις παραδοσιακές δραστηριότητές της στο νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος συμβάλλει στο μέτρο που του αναλογεί, ως κορυφαία επιχείρηση που ηγείται της ενεργειακής μετάβασης και του νέου βιομηχανικού μοντέλου της χώρας, με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα και ισχυρή εθνική και κοινωνική συνείδηση, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην αιχμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας.

Ανεμογεννήτρια
Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Άνθρωποι κάθονται σε γραφείο με υπολογιστές

Διαφάνεια και ψηφιακός μετασχηματισμός για σύγχρονη και ευέλικτη εταιρική διακυβέρνηση

Στο τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, καθώς η τεχνολογία και οι δυνατότητές της συνιστούν αναγκαία εργαλεία για κάθε περιοχή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Η αξιοποίηση και ενσωμάτωση ψηφιακών πρακτικών αλλάζει δομικά τον τρόπο που ο Όμιλος λειτουργεί και παράγει αξία, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του και τη διαφάνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο ισχυρή είναι η δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να λειτουργεί με διαφάνεια και να δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της στους δείκτες ESG, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας. Είναι από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως, άλλωστε, που υιοθέτησε οικειοθελώς τα νέα GRI Standards 2021 και τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες, αλλά και το νέο οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως ενεργό μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) δημοσιεύει την αναβαθμισμένη Έκθεση προόδου CoP ως «Early adopters» και προωθεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με την προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης – ESG Raters, όπως o CDP, σύμφωνα με τον οποίο ο Όμιλος βελτίωσε περαιτέρω τη βαθμολογία του στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων κλιματικής αλλαγής κατά την πιο πρόσφατη αξιολόγηση.

Γυναίκακαι παιδί μαζεύουν σκουπίδια
Δράση εθελοντικού καθαρισμού της παραλίας του Ασπροπύργου από εργαζόμενους της HELLENiQ ENERGY

Δράση εθελοντικού καθαρισμού της παραλίας του Ασπροπύργου από εργαζόμενους της HELLENiQ ENERGY

Υψηλή προστιθέμενη αξία για την κοινωνία

Διαχρονικά, η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, δημιουργώντας αξία. Μέσω ενός συνεχούς ανοιχτού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, αφουγκράζεται τις ανάγκες και ανταποκρίνεται, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης. Επιπλέον της προστιθέμενης αξίας της συμβολής της στην απασχόληση, καθώς για κάθε μία θέση εργασίας που προσφέρει υποστηρίζονται 10 επιπλέον θέσεις στην ελληνική οικονομία, δημιουργώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας ενισχύοντας το εισόδημα σε 76.000 πολίτες, έχει διαμορφώσει ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης.

Με προγράμματα συνολικού ύψους €5,85 εκατομμυρίων μόνο για το 2021 υλοποίησε παρεμβάσεις με μεγάλο αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ήταν η υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Βαρυμπόμπης Αττικής και του Σχίνου Κορινθίας, ολοκληρώνοντας άμεσα τα απολύτως αναγκαία έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ειδικότερα, από το 2009 ο Όμιλος επιβραβεύει με το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης «Proud of Youth» τους αριστούχους αποφοίτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των όμορων στις εγκαταστάσεις του δήμων του Θριασίου Πεδίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αρίστευσαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Έως σήμερα έχουν βραβευτεί 37.786 απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με τους συνολικούς αποδέκτες να υπερβαίνουν τους 315.000. Από το 2022 το Πρόγραμμα «Proud of Youth» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πλέον με τη λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου, εντάσσεται για πρώτη φορά σε αυτό και η περιοχή της Κοζάνης.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

Δειτε περισσοτερα