Εμφάνιση φίλτρων
Κατάστημα
Γκαλερι

TAG project space

Το TAG project space είναι ένας νέος χώρος λειτουργεί ως μια πλατφόρμα έκφρασης και ανάδειξης τεχνών και ιδεών μέσω της διοργάνωσης διαφόρων δράσεων όπως εκθέσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων κ.α. Η ομάδα μας αποτελείται από έναν εικαστικό (Sotiris Fen), μια θεωρητικό/ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια (Μαρίνα Ζιάβρα) και μια συντηρήτρια τέχνης και θεωρητικό/ιστορικό τέχνης (Ελπίδα Άμπου). Η δράση της ομάδας φυσικά δεν περιορίζεται στα όρια του χώρου αλλά εκτείνεται και πέραν αυτού. Αυτό που σκοπεύουμε κυρίως είναι να διοργανώσουμε κάποιες “ιδιαίτερες” και σχετικά όσο το δυνατό πρωτότυπες δράσεις μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες θα προκαλούνται να δημιουργήσουν και να εκφραστούν κάτω από κάποιες συγκεκριμένες θεματικές που θα λειτουργούν ως μία πρόκληση τόσο για αυτούς όσο και για το κοινό όπου δύναται να εμπλακεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πολύ είναι ο τρόπος και η διαδικασία που θα γίνονται αυτές οι δράσεις καθώς πέρα του τελικού αποτελέσματος όλη η διαδικασία επιδιώκουμε να είναι μια βιωματική εμπειρία για τους καλλιτέχνες

Βορέου 10

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

KȮREN process space

Το KȮREN είναι ένας artist-run χώρος που εστιάζει στη διαδικασία ως σημείο αναφοράς, καλλιεργώντα

Mataroa Gallery
Mataroa Gallery

Η MATAROA Gallery συνθέτει με δημιουργίες εικαστικών τεχνών, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, μια