Εμφάνιση φίλτρων
Τίτλος ταινίας
Βαθμολογία

ΑΙΓΛΗ 3

Λεωφόρος Πεντέλης 98, Χαλάνδρι

2106841010-2106859965

cineaiglihalandri@gmail.com

www.cine-aigli.gr

€8.00

Παιδικό - Φοιτητικό - Ανω των 65: 7.00€