ΔΕΗ: Συνεργασίες και δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας
© Canva
Smart Life

ΔΕΗ: Συνεργασίες και δεσμεύσεις με φορείς για έναν καλύτερο πλανήτη

Η κουλτούρα της βιωσιμότητας στην ελληνική επιχειρηματικότητα και κοινωνία
114868-649339.jpg
Μαρία Αλεξίου
4’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΔΕΗ: Οι δεσμεύσεις της εταιρίας και οι συνεργασίες με φορείς για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη, με περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον

Η ΔΕΗ εδώ και 70 χρόνια κάνει τον κόσμο μας πιο φωτεινό, αποτελώντας μια εταιρία που πρωτοπορεί στην ενεργειακή μετάβαση. Με στόχο να διαμορφώσει μέσω των υπηρεσίων και πρωτοβουλιών της ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, η φιλοσοφία της βασίζεται στη δημιουργία και μέτρηση της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Θέλοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιώσιμης ενέργειας, δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας. 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μία από της σημαντικότερες δεσμεύσεις του ομίλου ΔΕΗ, καθώς εδώ και χρόνια συμμετέχει σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες και ερευνητικά προγράμματα για την προστασία του. Υιοθετώντας το σύνθημα «Ένα με το μέλλον» αποφασίζει να ανανεώσει την εικόνα της, μπαίνοντας σε μια νέα, πιο σύγχρονη εποχή, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Προκειμένου η κουλτούρα και οι λειτουργίες της να συμβαδίζουν όλο και περισσότερο στις αρχές της βιωσιμότητας, προχωράει σε τρεις σημαντικές δεσμεύσεις και συνεργασίες. 

Εταιρική και κοινωνική βιωσιμότητα μέσω δεσμεύσεων

ΔΕΗ: Συνεργασίες και δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας
© Freepik

© Freepik

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Τον Μάιο του 2022 η ΔΕΗ δεσμεύεται απέναντι στον διεθνή οργανισμό Science Based Targets initiative (SBTi) να καταφέρει μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2024, να αναπτύξει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική δέσμευση, καθώς εκτός από το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, σχετίζεται με έναν οργανισμό που εστιάζει έντονα στην κινητοποήση των εταιριών για την έμπρακτη εμπλοκή τους στον περιορισμό τη κλιματικής αλλαγής. Στόχος του Based Targets initiative είναι η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2, έχοντας ως γνώμονα τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η Συμφωνία του Παρισιού υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 και αποτελεί ιστορικό ορόσημο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ως μακροπρόθεσμος στόχος της, ορίζεται η συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 2oC βαθμών Κελσίου, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Έτσι δημιουργείται ένας παγκόσμιος μηχανισμός για τον απολογισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και την ενίσχυση της φιλοδοξίας αυτής με την πάροδο του χρόνου.

Οι σχετιζόμενοι στόχοι της ΔΕΗ θα αξιολογηθούν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια του προτύπου Net-Zero του SBTi. Εφόσον πάρουν την απαραίτητη έγκριση, θα επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ετήσια διαμόρφωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Τελικός στόχος της ΔΕΗ, η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2040.

ΔΕΗ: Συνεργασίες και δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας
© Freepik

© Freepik

Ακολουθώντας τις αρχές του UN Global Compact

Το UN Global Compact, δηλαδή το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας, εστιάζοντας σε τέσσερις τομείς: ανθρώπινα δικαιώματα, εργασία, περιβάλλον και καταπολέμηση της διαφθοράς. Απέναντι σε αυτές τις αρχές έχει δεσμευτεί εδώ και δύο χρόνια η ΔΕΗ, με σκοπό της να μπορέσει να ενσωματώσει όσο το δυνατόν καλύτερα, την κουλτούρα, τις λειτουργίες και τις θεμελιώδεις ευθύνες του UN Global Compact.

Όσοι συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες του συγκεκριμένου συμφώνου, διαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ακεραιότητας, όπου οι εταιρείες τηρούν τις βασικές τους ευθύνες απέναντι στους ανθρώπους αλλά και τον πλανήτη. Το UN Global Compact έχει θέσει Δέκα Αρχές, τις οποίες η ΔΕΗ δεσμεύεται να ενσωματώσει στον όμιλό της, όπως η ενθάρρυνση ανάπτυξης και της διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, αλλά και η εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων της.

Λειτουργώντας με τις συστάσεις του TCFD

Η ΔΕΗ από το 2022 αποτελεί έναν από τους υποστηρικτές του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (ΤCFD), το οποίο έχει αναπτύξει συστάσεις σχετικά με τους τύπους πληροφοριών που πρέπει να αποκαλύπτουν οι εταιρείες για να υποστηρίξουν επενδυτές, δανειστές και τους ασφαλιστές στην κατάλληλη αξιολόγηση και τιμολόγηση ενός συγκεκριμένου συνόλου κινδύνων, οι οποίοι σχετίζονται έμμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Κάπως έτσι, το 2017 κυκλοφορούν από το TCFD οι συστάσεις οικονομικών γνωστοποιήσεων σχετικά με το κλίμα, σχεδιασμένες για την ενίσχυση της διαφάνειας αγοράς και της σωστά ενημερωμένης κατανομής κεφαλαίων. Η ΔΕΗ έχει ήδη υιοθετήσει αυτές τις συστάσεις, βάσει των οποίων έχει καταρτιστεί οδηγός δράσεων, που χωρίζονται στις 4 βασικές θεματικές κατηγορίες (Διακυβέρνηση, Στρατηγική για το Κλίμα, Κίνδυνοι, Ευκαιρίες και Δημοσιοποιήσεις). Οι δράσεις αυτές βρίσκονται στις διαδικασίες υλοποίησης με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την κάθε δράση.

ΔΕΗ: Συνεργασίες και δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας
© Freepik

© Freepik

Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, που από το 1982 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτοντας ως μία από τις βασικές τις προτεραιότητες την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεχή ανάπτυξη της βιώσιμης ενέργειας, περιλαμβάνεται στους βασικούς τρεις πυλώνες της η εφαρμογή «Green Deal» στην ηλεκτροπαραγωγή. Η εταιρία θέτει την την ανάδειξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, αλλά και των αντίστοιχων ορυχείων, ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας. Στοχεύοντας στην υιοθέτηση περισσότερων καινοτόμων πρακτικών που σχετίζονται με την οικολογική της δράση, η ΔΕΗ εκτός από τις δεσμεύσεις, προχωράει και σε σημαντικές συνεργασίες.

Εταιρική και κοινωνική βιωσιμότητα μέσω συνεργασιών

ΔΕΗ: Συνεργασίες και δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας

Με στόχο την καλύτερη κάθε φορά περιβαλλοντική επίδοσή της, η Περιβαλλοντική Πολιτική της ΔΕΗ καθιερώνεται, εφαρμόζεται και διατηρείται ενήμερη, προκειμένου να θέτει το πλαίσιο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και τη συνεχή βελτίωση της εταιρίας. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται με επιλεγμένους φορείς, βάζοντας στο επίκεντρο την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την ανάπτυξη βιώσιμης ενέργειας. 

Συνεργασία με Συμβούλιο ΣΕΒ

Το Συμβούλιο ΣΕΒ είναι ένας φορέας που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων που θέλουν να συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ, που θέλουν και μπορούν να έχουν έναν ηγετικό ρόλο σε τέτοιου είδους συνεργασίες, προσπαθούν μαζί με τα μέλη του ΣΕΒ να ξεκινήσει ένας ανοιχτός διάλογος για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας και κοινωνίας. Σκοπός του Συμβουλίου ΣΕΒ είναι όλο και περισσότερες εταιρίες να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές και οργανωτικές δομές τους, μέσω μιας συστηματικής μέτρησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Η ΔΕΗ έχοντας ως κινητήρια δύναμη την προσφορά καθαρής ενέργειας και όραμά της ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, επιδιώκει με τη συνεργασία αυτή να εξετάσει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργία της και να τον βελτιώσει σε κάθε του σημείο.

Συνεργασία με GRI Community

Το GRI (Global Reporting Initiative) είναι ο ανεξάρτητος, διεθνής οργανισμός που παρέχει εργαλεία, όπως διαδικτυακά μαθήματα, ώστε να ενημερώσουν σωστά και βοηθήσουν εμπράκτως όλες τις εταιρίες και οργανισμούς που νοιάζονται πραγματικά για την ευθύνη που φέρουν απέναντι στη βιωσιμότητα. Δουλεύοντας μαζί με πάνω από 14.000 ρεπόρτερ σε περισσότερες από 100 χώρες, η ομάδα του GRI προωθεί την πρακτική αναφοράς βιωσιμότητας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εταιρίες αλλά και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να λάβουν αποφάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι και ο όμιλος της ΔΕΗ, θέλοντας να ενεργεί με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, αποφασίζει να προσθέσει στο πλαίσιο εξωστρέφειάς του, τη συνεργασία με το GRI Community.

ΔΕΗ: Συνεργασίες και δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας
© Freepik

© Freepik

Συνεργασία με CSR Hellas

Η CSR Hellas είναι μία Β2Β εταιρία, η οποία διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, στοχεύει στη συμμετοχή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδος, στην οικονομική ανάπτυξη, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των μελλοντικών κοινωνιών. Για να το πετύχουν αυτό, διοργανώνουν δράσεις μεταξύ μελών και τρίτων φορέων, για τη συμβολή στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Θεωρώντας πολύ σημαντικό το να έχουν οι εταιρίες πλήρη εικόνα του διεθνούς τοπίου, η CSR Hellas παρέχει συστηματική ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η ΔΕΗ ως ένας όμιλος που θέλει να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνεργάζεται με την CSR Hellas, μένοντας έτσι πάντοτε ενημερωμένος και ένα βήμα μπροστά για τις κινήσεις στον χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η ΔΕΗ μέσω των πολιτικών που υιοθετεί, επιδεικνύει την προσήλωσή της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, προσπαθώντας οι υπηρεσίες της αλλά και οι συνεργάτες που επιλέγει, να έχουν ως βάση τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Δεσμεύεται να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της και θέτει νέους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί όλο και πιο κρίσιμο ζήτημα, επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ έρχονται για συμβάλλουν εμπράκτως στην αλλαγή του τοπίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

Δειτε περισσοτερα