Περιβαλλοντικές δράσεις της ΔΕΗ
© Unsplash
Smart Life

ΔΕΗ: Ποιες είναι οι δράσεις που μας εξασφαλίζουν ένα «πράσινο» μέλλον;

Η προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της δράσης της ΔΕΗ
114868-649339.jpg
Μαρία Αλεξίου
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΔΕΗ: Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

Υπάρχουν μέρες που φορούν τα γάντια τους, χρησιμοποιούν τα σκαπτικά εργαλεία και το φυτευτικό υλικό και συμμετέχουν σε οργανωμένες και συστηματικές δενδοφυτεύσεις. Υπάρχουν μέρες που φροντίζουν άμεσα για την αποκατάσταση εδαφών στις περιοχές των ορυχείων και τη βελτιστοποίηση του τρόπου αποκατάστασης των θιγόμενων εκτάσεων. Υπάρχουν κάποιες που κατασκευάζουν φωλιές πελαργών κι άλλες που η διαχείριση και ανάπτυξη τεχνητών λιμνών στα υδροηλεκτρικά έργα, ΥΗΕ ανήκουν στις βασικές προτεραιότητες τους. Αυτές είναι οι καθημερινές πράξεις που κάνουν οι άνθρωποι της ΔΕΗ για την προστασία του περιβάλλοντος, καθημερινές ενέργειες με νόημα που διαμορφώνουν ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τον πλανήτη.

Με την κλιματική κρίση να αποτελεί πραγματικότητα και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις να είναι τεράστιες, οι επιχειρήσεις έχουν ευαισθητοποιηθεί σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στόχο έχουν την διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα άλλωστε είναι ένα από τα πεδία στα οποία η ΔΕΗ δίνει προτεραιότητα με τις δράσεις της. Γι' αυτό και για ακόμη μια φορά βρίσκεται ένα βήμα μπροστά συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίζονται από τον ΟΗΕ, συμμετέχοντας έμπρακτα τόσο σε εθελοντικές πρωτοβουλίες όσο και προγράμματα. 

Περιβαλλοντικές δράσεις
© Unsplash

© Unsplash

ΔΕΗ: Οι δράσεις που μας εξασφαλίζουν ένα «πράσινο» μέλλον

Η υπευθυνότητα προς τον πλανήτη είναι άμεσο και συστατικό κομμάτι της εταιρείας, ενώ η περιβαλλοντική διάσταση είναι ενσωματωμένη σε κάθε πλευρά της στρατηγικής της. Εκτός από την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πραγματοποιεί μια σειρά από ενέργειες, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές στις οποίες λειτουργούν τα ορυχεία λιγνίτη και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περιβαλλοντική πολιτική τους περιλαμβάνει για αρχή μια σειρά από δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ, συμβαδίζοντας πλήρως με τον φιλόδοξο στόχο της ΕΕ να αναδείξει την Ευρώπη ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, προβλέπουν την πλήρη απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, μεταξύ άλλων σημαντικές πρωτοβουλίες της είναι η άμεση συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών λιγνίτη, οι υψηλές επενδύσεις για την αντικατάσταση παλαιών θερμικών μονάδων παραγωγής, με νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης, καθώς και για την βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  των υφισταμένων μονάδων. Ακόμη, η περαιτέρω ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ένταξη του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα αλλά και η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούν κι αυτές ενεργειες που συμβαδίζουν με τους ευρωπαϊκούς στόχους για την πράσινη μετάβαση.

 

Περιβαλλοντικές δράσεις
© Unsplash

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη, ότι μέχρι σήμερα στις περιοχές των λιγνιτωρυχείων στα λιγνιτικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, η επιχείρηση με τα προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης έχει δημιουργήσει: μεγάλου μεγέθους εκτάσεις δασικής βλάστησης οι οποίες δημιουργήθηκαν με τις δεντροφυτεύσεις που πραγματοποίησε επί σειρά δεκαετιών και οι οποίες συνεχίζονται αλλά και μεγάλου μεγέθους εκτάσεις αγροτικής χρήσης οι οποίες εκμισθώνονται για καλλιέργεια στους αγρότες των τοπικών κοινωνιών έναντι πολύ μικρού τιμήματος. Ιδιαλιτερη θέση κατέχουν και τα θερμοκήπια, το πρότυπο πειραματικό οπωρώνα με μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές και άλλα εποχικά φρούτα, στον οποίο εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, εκθεσιακά κέντρα, θέατρα, πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού, πάρκα αναψυχής, καταφύγιο θηραμάτων, τεχνητή λίμνη (η οποία αποτελεί τεχνητό υδροβιότοπο σε αποκατεστημένη περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας). Κοινό όλων αυτών των έργων είναι ότι εγγυώνται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Περιβαλλοντικές δράσεις
© Unsplash

© Unsplash

Η ΔΕΗ είναι μια ελληνική εταιρεία που αναγνωρίζει την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον γι΄αυτό και έχει ενσωματώσει πλήρως στην περιβαλλοντική πολιτική της και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση υδάτινων πόρων, την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την προσαρμογή των προδιαγραφών κτιρίων και υποδομών σε πιθανές μελλοντικές κλιματικές συνθήκες κ.ά. Παράλληλα, έχει ήδη προχωρήσει στην καταχώρηση της τέφρας την οποία εκμεταλλεύεται και εμπορικά, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, ενώ η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της, κατά το πρότυπο ISO 14001, την βοηθά να αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή δέσμευση της για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.  

Οι δράσεις της σύμφωνα με τις παγκόσμιες κατευθύνσεις περί υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, υιοθετώντας πρακτικές ESG που προάγουν την αειφορία, και η συνολική εξωστρέφεια τους, δεν φαίνεται μόνο σήμερα μέσα από τις ενέργειες, αλλά και από τις συμμετοχές της. Το 2016 για παράδειγμα συμμετείχε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με θέμα «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας», αλλά και το 2019 στην εκδήλωση με θέμα «Ανάδειξη και συστηματική αξιοποίηση του μελισσοτροφικού δυναμικού των φυτεύσεων ακακίας του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας» καθώς και σε άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το περιβάλλον.

Περιβαλλοντικές δράσεις
© Pexels

© Pexels

Η ΔΕΗ συνεχώς ενδυναμώνει τις δράσεις της μέσα από συνεργασίες, γιατί η ένωση των δυνάμεων είναι αυτή που φέρνει επιτυχίες και ταχύτερα και επιθυμητά αποτελέσματα. Τόσο η συμμετοχή της, ως ένας από τους 330 οργανισμούς παγκοσμίως (Οκτώβριος 2022), στην πρωτοβουλία της διεθνούς συμμαχίας για την βιοποικιλότητα Business for Nature (Οκτώβριος 2022) στην εκστρατεία  «Make it Mandatory» στο πλαίσιο και του COP 15 των Ηνωμένων Εθνών, όσο και η συμμετοχή στην πρωτοβουλία We Mean Business (Μάιος 2022), μια παγκόσμια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η συμμετοχή στην εκστρατεία Race to Zero (Μάιος 2022) για μια υγιή ανθεκτική zero carbon recovery, το επιβεβαιώνουν. Ακόμη, η υιοθέτηση των Αρχών Women’s Empowerment Principles (Νοέμβριος 2022) για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, με σύνθημα, «Ισότητα Σημαίνει Εργασία – Equality Means Business» και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), καθώς και η συμμετοχή ως signatories στις αρχές του Responsible Remuneration REWARD VALUE, (Μάρτιος 2023), αλλά και το γεγονός ότι τον Ιούνιο 2023 η ΔΕΗ έγινε μέλος στο SBTN, αποδεικνύουν την ενεργή της συμμετοχής της σε ζητήματα περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ενισχύουν τα θετικά αποτελέσματα. 

Περιβάλλον
© Unsplash

© Unsplash

Όλα τα παραπάνω συνεισέφεραν σημαντικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης και του περιβάλλοντος. Με επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τον άνθρωπο και τον πλανήτη, η ΔΕΗ μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με την κοινωνία, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συμμετέχει εντατικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της. Μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις και δράσεις, αλλά κυρίως μέσα από δημιουργικές συνεργασίες, η ΔΕΗ έχει υιοθετήσει και συνεχίζει να υιοθετεί ένα βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο. Αυτές είναι οι κινήσεις που θα μας χαρίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές. 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

Δειτε περισσοτερα