ΔΕΗ
© Unsplash/ @marc schulte
Smart Life

Αναβάθμιση κατά 4 βαθμίδες της αξιολόγησης της ΔΕΗ από τον διεθνή Οργανισμό CDP

Βαθμολογία «Β-» για το 2023 από «D-» το 2022
114824-667199.jpg
Νατάσσα Καρυστινού
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΔΕΗ: Σημαντική βελτίωση στην αξιολόγηση της από τον CDP σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Σήμερα, ο Νο1 στόχος παγκοσμίως είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί διεθνή προτεραιότητα που κινητοποιεί τόσο τις κυβερνήσεις, όσο και τις επιχειρήσεις και εν γένει την κοινωνία προς την υιοθέτηση νέων αποτελεσματικών πρακτικών. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) απαιτεί τη σύμπραξη των χωρών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών, του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια, αποκτούν ενεργή συμμετοχή στην κοινή αυτή προσπάθεια, αναγνωρίζοντας ολοένα και περισσότερο την ευθύνη που φέρουν απέναντι στην οικονομία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. Με τη θέσπιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, έχει διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη σχετικά με τις επιχειρησιακές πρακτικές, όπως αυτές αποτυπώνονται σε συνάφεια πάντα με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

ΔΕΗ, CDP
© Unsplash/Grant Richie

© Unsplash/Grant Richie

ΔΕΗ: Οραματίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον μέσα από ένα «πράσινο» παρόν

Η ΔΕΗ, η εταιρεία που πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη της χώρας μας τα τελευταία 70 χρόνια, δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη σε αυτήν την παγκόσμια και εθνική προσπάθεια. Έχοντας ως στόχο να γίνει ηγέτης καθαρής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος αλλάζει και θέτει νέες βάσεις για το μέλλον, θέτοντας ως βασική της στρατηγική τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού.

ΔΕΗ, CDP
© Unsplash/ Thomas Richter

© Unsplash/ Thomas Richter

Σύμφωνα με το business plan για την περίοδο 2024-2026 που παρουσίασε η διοίκηση του Ομίλου στο Capital Markets Day 2024 στο Λονδίνο, η επόμενη τριετία θα είναι η τριετία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή, αφού το 2026 η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του Ομίλου θα διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα και θα φτάσει τα 8,9GW. Σε τρία χρόνια, οι ΑΠΕ θα αποτελούν το 68% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ, μέσα από επενδύσεις και συνεργασίες σε Ελλάδα και Ρουμανία αλλά και άλλες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία.

Αναβάθμιση κατά 4 μονάδες της αξιολόγησης της ΔΕΗ από τον διεθνή Οργανισμό CDP

Με τον μετασχηματισμό να βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, ο Όμιλος ΔΕΗ βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Απόδειξη της συνειδητοποιημένης και αποτελεσματικής δράσης της ΔΕΗ, η οποία έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, είναι η αναβάθμιση της αξιολόγησης της κατά 4 βαθμίδες. Συγκεκριμένα, ο διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Carbon Disclosure Project (CDP) αναβάθμισε την ΔΕΗ, από «D-» σε «Β-», σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της από τον CDP οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση που επέδειξε σε κρίσιμους τομείς, όπως στη στρατηγική, την διακυβέρνηση και τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών, καθώς επίσης στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τις εκπομπές CO2 και υλοποιεί δράσεις και στρατηγικές που στοχεύουν στον μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου στο κλίμα και το περιβάλλον.

deh_2023_cdp

Ομολογουμένως, πρόκειται για μια πολύ σημαντική κατάταξη, καθώς κατατάσσεται πλέον στο 37% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν με «Β-» από τον CDP, θέση υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο παγκοσμίως. Σημειώνεται ότι αυτή η διάκριση δόθηκε, εξετάζοντας 23.000 εταιρίες παγκοσμίως (!) Η συγκεκριμένη αναβάθμιση είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και ανάπτυξης των ΑΠΕ του Ομίλου και των δεσμεύσεων για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 (Net Zero). Μάλιστα, η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του «πράσινου» μετασχηματισμού της που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει παρουσιάσει μείωση περίπου 30% της έντασης εκπομπών CO2 από το 2020.

deh_2023_cdp

Ο Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης δήλωσε: «Η σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησής μας από τον CDP, σε έναν μόλις χρόνο, έχει ουσιαστική σημασία τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για το ευρύτερο οικοσύστημα και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Καταδεικνύει ότι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποιείται οριζόντια σε όλο τον Όμιλο και ανταποκρίνεται σε μετρήσιμους στόχους που έχουν αναληφθεί. Παράλληλα, επιβεβαιώνει και αναγνωρίζει με τον πλέον αξιόπιστο και επιστημονικό τρόπο  τον μετασχηματισμό που συντελείται στον Όμιλο, ο οποίος εκτός από βασική στρατηγική επιλογή για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, συμβάλλει και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Στοχεύουμε σε μείωση έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% το 2030, μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040 και αύξηση της διαμοιραζόμενης αξίας στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία».

ΔΕΗ, CDP
© unsplash/ @Karsten Würth

© unsplash/ @Karsten Würth

Λίγα λόγια για τον διεθνή Οργανισμό CDP

Παγκοσμίως ο διεθνής Οργανισμός CDP θεωρείται πρότυπο περιβαλλοντικής αναφοράς, αξιολογώντας το 2023 περισσότερες από 23.000 εταιρείες, οργανισμούς, κράτη, περιφέρειες και πόλεις σε όλη την υφήλιο. Από την ίδρυσή του το 2000, μέχρι και σήμερα, ο CDP εστιάζει στην οικοδόμηση μίας βιώσιμης οικονομίας, εξετάζοντας δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις και τα κράτη στο κλίμα, τα δάση και την ασφάλεια των υδάτων. Συνεργάζεται με επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που γνωστοποιούν τις δράσεις και τους στόχους τους σε θέματα σχετικά με την μείωση των εκπομπών ρύπων, τη διαχείριση κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών, το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, καθώς και τις πρακτικές βελτίωσης της βιωσιμότητάς τους.

 

ΔΕΗ, CDP
© unsplash/ @nasa

© unsplash/ @nasa

Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ που είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων, μέσω της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην παραγωγή, αλλά και στην αλυσίδα  αξίας της. Μένοντας πιστή στις αρχές της και σεβόμενη το περιβάλλον και τον άνθρωπο, παραμένει ευέλικτη και ανθεκτική, απέναντι στις εξωτερικές προκλήσεις και σταθερή στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, με απώτερο στόχο ένα βιώσιμο μέλλον.

Δειτε περισσοτερα