ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
αναπτυξιακο προγραμμα

Σύνταγμα
Στην κόψη

Αν ξεπεραστούν οι σημερινές δυσκολίες και δρομολογηθεί ένα πειστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα στηριγμένο σε ένα αποτελεσματικότερο κράτος, θα ανοίξει ο δρόμος για μια μακρά περίοδο ευημερίας και προόδου.