1821 Digital Gallery
SOUTHEASTERN: 40 χρόνια πρωτοπόροι στα Αμερικανικά Προγράμματα Σπουδών

40 χρόνια SOUTHEASTERN

Πώς, με βάση τις προδιαγραφές του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους επιστήμονες του μέλλοντος
Τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Southeastern ετοιμάζουν τους επιστήμονες του αύριο.

Τo Southeastern από την ίδρυσή του το 1982 δομήθηκε κι οργανώθηκε με έμπρακτη κι εξειδικευμένη ακαδημαϊκή υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης για να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Πώς γίνεται αυτό; Με δομικές μονάδες, τα credits, 3 ή 4 για κάθε ενότητα 36 ωρών διδασκαλίας και με διαρκώς ενημερωμένα προγράμματα σπουδών βάσει της ύλης των συγγραμμάτων που επιλέγουν τα περισσότερα ΑΕΙ κύρους στις ΗΠΑ. Επίσης, με συμπληρωματική χρήση βιβλιογραφίας, διαθέσιμη μόνο σε αμερικανικές πηγές (όπως το OCW του ΜΙΤ) και με διενέργεια αξιολόγησης κάθε 7 εβδομάδες. Κι όλα αυτά, με κριτήριο την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της ανάπτυξης κριτικής ανάλυσης, χωρίς την απομνημόνευση ενός και μοναδικού συγγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική δομή ενός τυπικού Αμερικανικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από μαθήματα κορμού (core courses) για κάθε ομάδα εξειδίκευσης (major/concentration), Μηχανικών, Φυσικών Επιστημών, Νανοτεχνολογίας, Πληροφορικής, και τουλάχιστον 10 μαθήματα ειδικότητας. Δύο ακόμη δομικά στοιχεία είναι τα εξής: Τρεις ομάδες Μαθημάτων Γενικής Παιδείας (general education requirements), όπως Φιλοσοφία, Ιστορία, Αρχαιολογία στην πρώτη, Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνολογία (Political Science & International Relations), Οικονομικές Επιστήμες και Ψυχολογία, στην δεύτερη ομάδα.

Η τρίτη κατηγορία μαθημάτων Γενικής Παιδείας επικεντρώνεται στην αριστοποίηση της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας και την εξοικείωση με τα αυθεντικά κείμενα της αγγλικής ή αμερικανικής λογοτεχνίας. Στόχος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Southeastern δεν είναι μόνο μια εξειδίκευση για τις ανάγκες της περιόδου της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που διανύουμε, αλλά και η ευρύτερη καλλιέργεια που χρειάζεται ένας νέος, διανοούμενος επιστήμονας.

Ένας αριθμός 3 ως 5 μαθημάτων επιλογής (electives) επιτρέπει την απόκτηση Διπλής Ειδίκευσης (Double Major), όπως π.χ. Αρχιτεκτονική και Πληροφορική - για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα εξειδίκευση (Major and Minor). Επίσης, η συμβολή από έμπειρο σύμβουλο σπουδών (academic advisor) είναι απαραίτητη για κάθε εκπαιδευτική περίοδο που διαρκεί 14 εβδομάδες. Περίοδοι διάρκειας 8 εβδομάδων λειτουργούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα μεταγραφών στις ΗΠΑ

Τα προγράμματα 3+1 ή 2+2 είναι χαρακτηριστικά του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος κι εφαρμόζονται από το Southeastern από το 1982, με αποδέκτες πάνω από 100 διαφορετικά Αμερικάνικα ΑΕΙ. Πολλοί σπουδαστές του Southeastern ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στις ΗΠΑ και προχώρησαν σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία εκεί. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν δύο ειδικά προγράμματα, μεταγραφόμενων στις ΗΠΑ, σπουδαστών του Southeastern. Το πρώτο είναι το OPT (Optional Practical Training Program). Στο πρόγραμμα αυτό, μετά την αποφοίτησή τους οι σπουδαστές εργάζονται, με ειδική άδεια εργασίας, για 1 χρόνο τουλάχιστον, με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το CO OP, Cooperative Program, που προσφέρεται από ορισμένα ΑΕΙ όπως το Northeastern, Boston ή το New York Institute of Technology (NYIT). Στο πρόγραμμα αυτό επιλεγμένοι σπουδαστές φοιτούν ένα τρίμηνο κι εργάζονται ένα τρίμηνο σε εταιρείες που καλύπτουν τις δαπάνες διδάκτρων και διαβίωσης.

Εξωστρέφεια στην αγορά εργασίας

Η ακαδημαϊκή επιβεβαίωση ποιότητας και κύρους των σπουδών των αποφοίτων του Southeastern έμπρακτα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, επιπρόσθετα με τη θεσμική του συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (BU), κατά τη διάρκεια της 40χρονης πορείας του έχει αναπτύξει πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας με πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού και ερευνητικού κύρους, όπως το George Washington University (GWU) το 1987, το City University of New York (CUNY), ή το Northeastern University της Βοστώνης. Το Southeastern αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς για μια ανταγωνιστική ερευνητική και επαγγελματική σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες, όχι μόνο στις ΗΠΑ. Την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων, διεξάγει ειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης μηχανικών και άλλων μελών του προσωπικού 17 διαφορετικών εταιρειών ενέργειας στη Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική.

Πρωτοπορία μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Με προτεραιότητα τις Φυσικές και Τεχνικές Επιστήμες (Engineering & Natural Sciences), τα προγράμματα του Southeastern δίνουν έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα STEM (Science, Technology, Engineering, Applied Mathematics) - ειδικά προσαρμοσμένα για τις ανάγκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Προσφέρει επίσης καινοτόμες ειδικότητες για Τεχνητή Νοημοσύνη, Αυτοματισμό, Ρομποτική, Ψηφιοποίηση και εφαρμογή μεθόδων Νανοτεχνολογίας «Νέας Γενιάς», για τη μη αναστρέψιμη στροφή ή μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (low carbon economy), που περιγράφεται ως «Πράσινος Μετασχηματισμός», και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα πρωτοπόρα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικότητες Μηχανικών, τόσο στο προπτυχιακό (Bachelor), όσο και στο μεταπτυχιακό (Master) επίπεδο, συνδέονται και με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά η Αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα (λ.χ. υπό την αιγίδα του Horizon Europe 2021-2027) σε τομείς που αφορούν σε Πράσινες Τεχνολογίες (Green Technologies) και στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Επιπρόσθετα προσφέρονται ευκαιρίες και σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Φαρμακευτικής, Κλινικής Χημείας και Φαρμακολογίας για την αντιμετώπιση του COVID (σε συνεργασία με την εταιρεία Biotherapeutics στη Νέα Υόρκης) ή που αφορούν στα βλαστοκύτταρα για την θεραπεία του καρκίνου και την αντιμετώπιση του Alzheimer.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Νίκος Κανελλόπουλος, Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας στο Southeastern (πρώην Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» & πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων του Ιδρύματος Fulbright), η ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών και της νανοτεχνολογίας αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε μία ριζική αλλαγή στους τομείς προσφοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, πολλοί τομείς απασχόλησης θα εξαφανισθούν τελείως, ενώ θα παρουσιασθούν νέοι τομείς απασχόλησης της οικονομίας υδρογόνου, οι οποίοι απαιτούν τελείως νέες δεξιότητες και νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης, οι οποίες επιπλέον είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Για τον λόγο αυτό τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Southeastern δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των σπουδαστών σε ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο αφενός μεν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και μείωση της «παπαγαλίας», αφετέρου δε την εύκολη προσαρμογή των σπουδαστών στις τελείως νέες απαιτήσεις των τομέων προσφοράς εργασίας της υπό ανάπτυξη «πράσινης» οικονομίας.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα σπουδών

Το Southeastern απευθύνεται παραδοσιακά σε Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς σπουδαστές, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από τις γειτονικές χώρες της Νοτιοαναντολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, το Southeastern απευθύνεται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες σπουδαστών:

  • Η πρώτη ομάδα είναι οι απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίου ή Διεθνούς Απολυτηρίου - International Baccalaureate – IB), που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές για μια εξειδίκευση της απολύτου επιλογής τους, με προοπτικές για μια επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
  • Η δεύτερη ομάδα συνίσταται από φοιτητές ή αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια άλλη εξειδίκευση που τους ενδιαφέρει περισσότερο ή παρουσιάζει νέες πραγματικές προϋποθέσεις για μια πετυχημένη επαγγελματική ανέλιξη. Για όλες τις ειδικότητες προσφέρεται η δυνατότητα για μεταγραφή (transfer) ή για παράλληλες σπουδές. Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ ή αποφοίτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανόνες σπουδών να κάνουν αλλαγή εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, ένας Μαθηματικός, Τοπογράφος ή Φυσικός, θα μπορούσε να μετακινηθεί σε μια εξειδίκευση αιχμής, όπως τη Ρομποτική, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις Πράσινες Τεχνολογίες, τη Νανοτεχνολογία ή την Κυβερνοασφάλεια.
  • Η τρίτη ομάδα σπουδαστών αποτελείται μόνο από σπουδαστές από τις ΗΠΑ, που έρχονται στο Southeastern για 8 ή 14 εβδομάδες και στη συνέχεια επιστρέφουν στο αρχικό τους ΑΕΙ στις ΗΠΑ ( Study Abroad Session or Semester in Greece).
  • H τέταρτη και πολύ σημαντική κατηγορία είναι τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες, όπως στελέχη πολυεθνικών εταιρειών ενέργειας, κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Υποστηριζόμενοι οικονομικά από τους εργοδότες τους, έρχονται στην Αθήνα για 9 ή 12 μήνες, για μια πιο στενή εξειδίκευση σε καινοτόμους τεχνολογικούς κλάδους.

Ιστορικό επιτυχιών στις ΗΠΑ

Ένας μεγάλος αριθμός πρώην σπουδαστών του Southeastern έχει σταδιοδρομήσει στις ΗΠΑ σε κορυφαίες εταιρείες όπως Eastman Kodak, Google, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters. Δεν είναι λίγοι οι απόφοιτοι που ακολούθησαν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε γνωστά ΑΕΙ των ΗΠΑ, όπως το University of California, Tennessee Tech. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζον Ντέιβιντ Πάρκερ, σπουδαστής στο πρόγραμμα Study Abroad στο Southeastern (2020-21) κι εκπαιδευόμενο στέλεχος την Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το Southeastern «με εξέπληξε με το μέγεθος της εξατομίκευσης που έδωσαν στην πορεία σπουδών και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ξεπέρασε τις προσδοκίες μου για την εμπειρία των σπουδών μου στο εξωτερικό και θα ενθάρρυνα ιδιαίτερα κάθε σπουδαστή/-ρια να το επιλέξει». Η Ειρήνη Μελίνα Χίκμαν, απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών 2009, ενεργή σπουδάστρια προγράμματος για Γεωπολιτική και Διεθνείς Σχέσεις αλλά και μέλος της Ένωσης Aξιολογητών της Kομητείας Τούλσα (Οκλαχόμα) δηλώνει σήμερα: «Η σπουδαστική μου εμπειρία στο Southeastern ήταν μια από τις πιο πλούσιες της ζωής μου, και μου επέτρεψε πραγματικά να εξελιχθώ. Ένιωσα πολύ άνετα με την αναλογία σπουδαστών-διδασκόντων (student-faculty ratio), με τάξεις μέχρι των δέκα ατόμων, και με το πώς ο διδάσκων μας ενθάρρυνε να συνεργαστούμε σε ομάδες και να εξερευνήσουμε τον ιστορικό και πολιτισμικό πλούτο που ήταν διαθέσιμος σε εμάς, διοργανώνοντας ειδικές εκδρομές τα Σαββατοκύριακα. Όλο το διδακτικό προσωπικό του Southeastern είναι κάτοχοι PhD τίτλων - είτε έχουν σπουδάσει είτε έχουν διδακτική εμπειρία σε κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως το Harvard, το Tufts, το Johns Hopkins και το Berkeley. Και το κυριότερο, έχουν εξειδίκευση στους τομείς του ακαδημαϊκού τους αντικειμένου, είναι καλά συνδεδεμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη τους αλλά και φιλικοί προς τους σπουδαστές τους».

Οι ειδικότητες που προσφέρονται

Οι υποψήφιοι σπουδαστές με τα κατάλληλα προσόντα καλούνται μέχρι τις 11/11/2021 να υποβάλλουν εδώ τις αιτήσεις τους για προπτυχιακά (Bachelor) και μεταπτυχιακά (Master) προγράμματα σπουδών σε πάνω από 75 ειδικότητες σπουδών, όπως:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Health Sciences): Φαρμακευτική, Κλινική Χημεία (Pharmacy, Clinical Chemistry), Φαρμακολογία (Pharmacology), Βιοιατρική Τεχνολογία (Biomedical Technology), Βιοτεχνολογία (Biotechnology), Μοριακή Βιολογία (Molecular Biology), Επιστήμη Τροφίμων (Food Science), Προ-ιατρικές Σπουδές (Pre-Med).

SOUTHEASTERN NATURAL & HEALTH SCIENCES

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Engineers): Αρχιτέκτονες (Architectural), Μηχανολόγοι (Mechanical), Πολιτικοί (Civil),Ηλεκτρολόγοι (Electrical), Ηλεκτρονικοί (Electronic), Περιβαλλοντικοί (Environmental), Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Petroleum & Natural Gas), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy), Ηλεκτρόδια μπαταριών «νέας γενιάς» (Next Generation Nanostructured Battery Electrodes), Tεχνολογιών κατεργασίας αποβλήτων και αφαλάτωσης (Waste & Sea water treatment, osmosis),    Πληροφορικής (Computer Science/Engineering ), Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Automation & Robotics), Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), Ναυπηγοί (Maritime & Ocean), Τεχνολογίας Δικτύων 5ης Γενιάς (Technologies of 5G networks), Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων (Cybersecurity). 

SOUTHEASTERN STEM

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Βusiness Administration): Ναυτιλιακό Μάνατζμεντ (Shipping Management), Χρηματοοικονομικά Τραπεζικά (Finance & Banking), Computer Information Systems, Entrepreneurship  & Innovation, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), Hλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce), Μάνατζμεντ (Management), Πρότζεκτ Μάνατζμεντ (Project Management), Μεσιτικά για Κτήρια (Real Estate), Μάνατζμεντ για ESG και Bιώσιμη Ανάπτυξη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Social Sciences): Διπλωματία και Διεθνολογία (Diplomacy & International Relations), Διεθνής/Ευρωπαϊκή Πολιτική & Οικονομία (International Political Economy), Κλινική Ψυχολογία (Clinical Psychology), Πολιτικές Επιστήμες (Political Science), Οικονομικά (Economics).

Southeastern Liberal Arts

Για όλες τις ειδικότητες προσφέρεται η δυνατότητα για μεταγραφή ή για παράλληλες σπουδές (Τransfer of Academic Credits, Change of Concentration, Top-up Completion Studies). Όλα τα πρόγραμμα, τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική Γλώσσα. Για σπουδαστές με ελλείψεις στην Αγγλική Γλώσσα προσφέρονται εντατικά προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε 3 διαφορετικά επίπεδα, μετά από ειδικές εξετάσεις κατάταξης. To Γραφείο Σταδιοδρομίας και Πρακτικής Εξάσκησης υποβοηθά τους σπουδαστές και αποφοίτους του Southeastern για εξεύρεση θέσεων εργασίας διεθνώς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Καναδάς, Μέση Ανατολή). Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα εξάσκησης (internship/stage) σε ελληνικές ή πολυεθνικές εταιρείες. Η πλήρης λίστα προγραμμάτων ειδίκευσης είναι διαθέσιμη εδώ

Πληροφορίες:

SOUTHEASTERN Innovation Campus στην Αθήνα από 1/11/2021, 28ης Οκτωβρίου  87, Αγία Παρασκευή 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (OFFICE OF ADMISSIONS):admissions@southeastern.edu.gr

http://www.southeastern.edu.gr

info@southeastern.edu.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2107259301

Back to top

Προσεχως

Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5