Visual Browsing
Ο γαμάτος Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, Χρήστος Σκουλίδας

Το φυσικό αέριο επεκτείνεται σε όλη την Αττική

Ο Χρήστος Σκουλίδας, Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, μας εξηγεί το πενταετές πλάνο της εταιρείας και τη συνεργασία της με τους Δήμους
Ο Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, Χρήστος Σκουλίδας

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) καταθέτει κάθε χρόνο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το «Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής», στο οποίο καταγράφονται τα αναπτυξιακά σχέδια της Εταιρείας καθώς και ο προγραμματισμός των έργων για μια πενταετία. Ζητήσαμε από τον Τεχνικό Διευθυντή της ΕΔΑ Αττικής κ. Χρήστο Σκουλίδα να μας μιλήσει για τα πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου διανομής, καθώς και για τις συνεργασίες της Εταιρείας με Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Κύριε Σκουλίδα, ποια είναι τα στοιχεία του δικτύου διανομής φυσικού αερίου για το Νομό Αττικής;
Σήμερα το δίκτυο διανομής στην Αττική εκτείνεται συνολικά σε 3.500 χλμ. (δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης), καλύπτει 53 Δήμους, απαριθμεί 75.000 παροχές με 125.000 σημεία παράδοσης (μετρητές), τα οποία εξυπηρετούν 350.000 νοικοκυριά περίπου (κεντρική θέρμανση, αυτόνομη θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης/μαγείρεμα), 7.000 επαγγελματίες και εμπορικούς πελάτες (δημόσια κτήρια, δημοτικές εγκαταστάσεις, σχολεία κτλ.) καθώς και 210 μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες. 

Ποια είναι η φιλοσοφία επιλογής για την επέκταση του δικτύου;
Η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι αποδοτική σαν επένδυση, κρίνοντας πάντα με οικονομοτεχνικά κριτήρια. Για να γίνει αυτό, κατά τη σχεδίαση των επεκτάσεων λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα της δυνητικής κατανάλωσης, που προκύπτει από επίσημα δημογραφικά στοιχεία αλλά και απογραφές που διενεργεί η εταιρεία κατά τη φάση της μελέτης του δικτύου, καθώς και οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για σύνδεση από δυνητικούς καταναλωτές εκτός δικτύου. Πρακτικά, είναι αποδοτικότερη η επέκταση του δικτύου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές οι οποίες παράλληλα εμφανίζουν ιστορικά και μεγαλύτερη πρόθεση σύνδεσης σε σύγκριση με πιο αραιοκατοικημένες περιοχές με χαμηλότερη διείσδυση. Στόχος μας πάντα είναι το φυσικό αέριο να τροφοδοτεί όσο το δυνατόν περισσότερους τελικούς καταναλωτές. Άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των επεκτάσεων είναι ο βαθμός κάλυψης και η μέση κατανάλωση ανά περιοχή (όπως έχει καταγραφεί μέχρι τώρα και συνήθως εξαρτάται από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, το μέσο μέγεθος των κατοικιών και των διαμερισμάτων αλλά και την καταναλωτική συμπεριφορά που εξαρτάται κυρίως από το βιοτικό και εισοδηματικό επίπεδο). Τέλος, ο κάθε Δήμος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και είναι αναγκαία η συνεργασία με τις τοπικές αρχές ώστε να φτάσει το φυσικό αέριο στους καταναλωτές γρήγορα και με ασφάλεια. 

Διανομή Αερίου
Χάρτης διείσδυσης Φυσικού Αερίου στο Νομό Αττικής

Υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους και σε ποιους τομείς αφορά αυτή; Επηρεάζει το σχεδιασμό σας για την επέκταση του δικτύου;
Καταρχήν η συνεργασία με τους δήμους, παρόλο που δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία, είναι για μας κεφαλαιώδους σημασίας καθώς θεωρούμε ότι κανένα έργο δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται χωρίς τη συναίνεση και τη συνδρομή των τοπικών αρχών. Από εκεί και πέρα η συνεργασία τόσο με τους επικεφαλής των δήμων όσο και με τις τεχνικές τους υπηρεσίες αφορά κυρίως στην εκ των προτέρων ενημέρωσή τους για το σχεδιασμό μας, τη συνδρομή τους στην ενδεχόμενη τροποποίησή του αλλά κυρίως στη στενή συνεργασία μας κατά την εκτέλεση των έργων ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση και να προλαμβάνονται τυχόν κακοτεχνίες κυρίως στα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια. Επιπλέον η συνεργασία είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό και συντονισμό με τα έργα των υπόλοιπων ΟΚΩ που εκτελούνται στο δήμο. Πάντως, όπου υπήρξε συνεργασία, και υπάρχουν πολλοί δήμοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά, αυτή ήταν πάντοτε επωφελής και για τις δύο πλευρές. Τώρα, πέρα από τη γενικότερη φιλοσοφία σχεδιασμού του δικτύου και επιλογής επέκτασής του, λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη τις αιτήσεις των Δήμων που επιθυμούν να επεκτείνουμε περαιτέρω το δίκτυο μας στην περιοχή τους και να συνδέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές. Υπάρχουν μάλιστα και μερικά πρόσφατα παραδείγματα σχετικά απομακρυσμένων δήμων, χωρίς καθόλου ή με ελάχιστο δίκτυο, όπως η Φυλή και η Παλλήνη ή με σχετικά μικρή κάλυψη, όπως τα Βριλήσσια, που επεκτείναμε το δίκτυο κατόπιν της επιμονής των δημοτικών αρχών, της συμμετοχής τους, όπου και στο βαθμό που χρειάσθηκε, και της εν γένει άριστης συνεργασίας που είχαμε μαζί τους. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας με τους Δήμους αυτούς και ποια έργα έχουν γίνει μέχρι τώρα;
Με τον Δήμο Φυλής υπεγράφη το φθινόπωρο του 2017 σύμβαση για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών δικτύου προκειμένου να γίνει η σύνδεση του Κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων αλλά και η κάλυψη της ευρύτερης περιοχής με φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο της σύμβασης συμφωνήθηκαν η κατασκευή 1.500 μέτρων χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, η κατασκευή 800 μέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης (το οποίο είναι μέρος του βασικού βρόγχου τροφοδοσίας των Άνω Λιοσίων), η κατασκευή βανοστασίου, η παραχώρηση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση ενός σταθμού διανομής φυσικού αερίου που τροφοδοτεί ολόκληρη την περιοχή και τέλος η εγκατάσταση του σταθμού τροφοδοσίας του Κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων. Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2018 και η συνεργασία συνεχίζεται ακόμη με την κατασκευή του υπολοίπου βρόγχου των Άνω Λιοσίων, μήκους 5 χλμ. περίπου, ώστε πέραν των οικιακών και εμπορικών καταναλωτών να μπορέσουν να συνδεθούν, το δημαρχείο και άλλα δημοτικά κτίρια και σχολεία της περιοχής.

Στην Παλλήνη με αφορμή τη σύνδεση του κολυμβητηρίου Γέρακα, του δημαρχείου και μιας σειράς δημοτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολείων και μετά τη συλλογή ενδιαφερόντων σύνδεσης των δημοτών από τον ίδιο το δήμο, σχεδιάστηκε και υλοποιείται σήμερα η επέκταση του δικτύου σε τρείς γεωγραφικές περιοχές του δήμου:

  • Στο Κέντρο Παλλήνης με την κατασκευή δικτύου που ξεκινάει από το Οικιστικό Συγκρότημα «Λόφος Έντισον», στο οποίο υπήρχε ήδη εγκατεστημένο δίκτυο και σταθμός διανομής φυσικού αερίου, και εκτείνεται σχεδόν σε όλο το κέντρο της Παλλήνης.
  • Στο παλαιό κέντρο του Γέρακα, που είναι η πιο πυκνοδομημένη περιοχή με πολλούς εμπορικούς καταναλωτές, με την κατασκευή 5 περίπου χλμ. δικτύου. Από αυτό το τμήμα του δικτύου θα τροφοδοτηθούν πέραν από τους επαγγελματίες και τους οικιακούς καταναλωτές, το Δημαρχείο, και οι γειτονικές σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. (1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο, 5ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, Παιδικός Σταθμός οδού Ανάφης).
  • Στην περιοχή του Γαργηττού με την κατασκευή 3 περίπου χλμ. νέου δικτύου, από το οποίο θα τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο το Κολυμβητήριο Γέρακα καθώς και οι γειτονικές σχολικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, τα Βριλήσσια είναι μια διαφορετική αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου μετά την επιμονή της δημοτικής αρχής για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου στην περιοχή, σταδιακά και μέχρι πλήρους κάλυψης, καθώς και την ουσιαστική συνδρομή του δήμου στην συλλογή ενδιαφερόντων σύνδεσης, η κάλυψη του δικτύου τα τελευταία χρόνια υπερδιπλασιάστηκε και η ανταπόκριση των δημοτών εκτόξευσε τη διείσδυση του φυσικού αερίου σε επίπεδα που είναι από τα υψηλότερα στην Αττική. Επιπλέον, η άψογη συνεργασία που υπήρξε με τις υπηρεσίες του δήμου ελαχιστοποίησε την όχληση και τα όποια παράπονα από πλευράς δημοτών. Ο σχεδιασμός μας πλέον, προβλέπει την συνέχιση των έργων ανάπτυξης στα Βριλήσσια με στόχο την πλήρη κάλυψή τους μέχρι το 2020.

Με ποιους άλλους Δήμους έχετε συνεργασίες;
Στο Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου (2019-2023) είναι ενταγμένοι σχεδόν όλοι οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, πλην ελαχίστων οι οποίοι είναι γεωγραφικά αρκετά απομακρυσμένοι από τις υφιστάμενες βασικές υποδομές του δικτύου φυσικού αερίου. Τελευταία, και ενόψει της έναρξης υλοποίησης του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης της εταιρείας που προβλέπει την κατασκευή 600 χλμ. νέου δικτύου, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του δικτύου από πολλούς δήμους.

Ενδεικτικά θα αναφέρω το ενδιαφέρον και τη συνεργασία που είχαμε προσφάτως με τους δήμους Αργυρούπολης-Ελληνικού, Περιστερίου, Αλίμου, Νέας Ιωνίας, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Φιλαδέλφειας, Πεύκης-Λυκόβρυσης, Ζωγράφου, Μοσχάτου-Ταύρου, Πετρούπολης και Γλυφάδας. Ο Δήμος Περιστερίου, για παράδειγμα, ενδιαφέρθηκε να συνδέσει όλες τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν ακόμη δίκτυο και να επωφεληθούν με τον τρόπο αυτό και οι περίοικοι ενώ με το δήμο Πεύκης Λυκόβρυσης προγραμματίσθηκε και υλοποιήθηκε η κάλυψη με δίκτυο του Ηλιακού Χωριού πού ήταν χρόνιο αίτημα των κατοίκων του. Οι περισσότεροι δήμοι ενδιαφέρθηκαν να συνδέσουν με το δίκτυο του φυσικού αερίου σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και διάφορα δημοτικά κτίρια αλλά και να εξασφαλίσουν την ένταξη περιοχών των δήμων τους στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας καθώς πλέον η εταιρεία καθιστά τη σύνδεση με το δίκτυο πιο προσιτή στους καταναλωτές προσφέροντας σχήματα επιδότησης του κόστους της μετατροπής της εσωτερικής εγκατάστασης και μηδενικά τέλη σύνδεσης.

Δειτε επισης

Back to top
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5