1821 Digital Gallery
Πολιτογράφηση αλλοδαπών: 11 σύντομες απαντήσεις
ΤΕΥΧΟΣ 286

Πολιτογράφηση αλλοδαπών: 11 σύντομες απαντήσεις

1. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των αλλοδαπών που δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγένειας.

1. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των αλλοδαπών που δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγένειας.

Πράγματι. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε πέντε χρόνια αντί για δέκα (ισχύων Κώδικας Ιθαγένειας). Κατά τα άλλα οι προϋποθέσεις δεν αλλάζουν ιδιαίτερα.

Η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει τη δυνατότητα στους μετανάστες, όταν φτάσουν στα πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής να επιλέξουν είτε το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είτε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Αυτό θα γίνει με δική τους απόφαση λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες αυτών και της οικογένειάς τους. Αυτοί που θα επιλέξουν την ελληνική ιθαγένεια και είναι σε στρατεύσιμη ηλικία θα υποχρεωθούν να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Στην πραγματικότητα αν δεν άλλαζε ο Κώδικας Ιθαγένειας, βραχυπρόθεσμα πάνω από 100.000 μετανάστες που έχουν συμπληρώσει τα 10 χρόνια νόμιμης παρουσίας στη χώρα θα μπορούσαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Ο ισχύων κώδικας δεν προβλέπει προθεσμίες, γεγονός που σημαίνει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να καθυστερεί την έκδοση της σχετικής απόφασης αλλά, από την άλλη πλευρά, της δίνει το δικαίωμα να το κάνει και εξαιρετικά γρήγορα...

Σχετικα
Μετατίθεται το Συνέδριο της ΝΔ λόγω πανδημίας και νέας μετάλλαξης
Μετατίθεται το Συνέδριο της ΝΔ λόγω πανδημίας και νέας μετάλλαξης

2. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει ιθαγένεια στους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του να αιτηθούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Η ιθαγένεια δεν αποδίδεται αυτομάτως.

Αν δεν την επιθυμούν μπορούν έτσι κι αλλιώς να επιλέξουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμενόντος μετανάστη.

Σχετικα
Η γελοιογραφία του Σαββάτου 27.11.2021
Η γελοιογραφία του Σαββάτου 27.11.2021

Σημειωτέον ότι: Σε πέντε χρόνια οι Υπήκοοι Τρίτης Χώρας δικαιούνται να τους χορηγηθεί άδεια επί μακρόν διαμένοντος βάσει της οποίας θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ με αυξημένη προστασία απέναντι στην απέλαση και στις διακρίσεις.

Οι αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες δεν απελαύνονται από τη στιγμή που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι ενώ οι Κοινοτικοί έχουν από την πρώτη στιγμή και χωρίς καμία άλλη διατύπωση δικαίωμα εγκατάστασης και εργασίας σε όποια χώρα της ΕΕ θελήσουν.

3. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει ιθαγένεια στους «λαθρομετανάστες».

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα να ζητήσουν την ελληνική ιθαγένεια με προϋποθέσεις αυτοί που έχουν πάνω από πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής. Το καθεστώς νομιμότητας το έχει δώσει το ελληνικό κράτος μέσα από αρκετά δύσκολες διαδικασίες. Ευνοϊκότεροι όροι υπάρχουν μόνο για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ή έχουν μεγαλώσει στη χώρα.

4. Κάποιοι λένε ότι σε λίγα χρόνια οι «ξένοι» θα είναι περισσότεροι από τους  Έλληνες στην Ελλάδα.

Υπερβολικό μεν, αλλά σε κάτι αληθινό. Όσο δεν δίνουμε πρόσβαση στην ιθαγένεια όσοι αλλοδαποί έρχονται στην Ελλάδα θα παραμένουν για πάντα «ξένοι». Το πόσο ξένος είναι αυτός που ζει 5, 10, 15 ή 20 και παραπάνω χρόνια στη χώρα είναι θέμα οπτικής...

Με το νέο κώδικα ο αριθμός των αλλοδαπών πολιτών θα μειωθεί κατά τον αριθμό αυτών που θα γίνουν, αφού ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία, Έλληνες πολίτες.

5. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αλλοιώνει το εκλογικό σώμα της χώρας μας.

Το εκλογικό σώμα αλλοιώνεται όταν οι διαδικασίες σύστασής του είναι αδιαφανείς. Για παράδειγμα, με τον προηγούμενο Κώδικα Ιθαγένειας (αναιτιολόγητο των αποφάσεων) οι κυβερνώντες μπορούν να επιλέξουν την απόδοση ιθαγένειας μόνο σε αυτούς που θα τους ψηφίσουν και να απορρίψουν όσους θέλουν. Μπορούν επίσης να εκβιάσουν την ψήφο χρησιμοποιώντας τη μη ύπαρξη προθεσμίας για την έκδοση της τελικής απόφασης.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προτείνει «αντικειμενικοποίηση» των προϋποθέσεων και της διαδικασίας κτήσης της ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι γνωστό από πριν, και σε όλους, το ποιοι θα δικαιούνται να αιτηθούν και να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Αν καταχρηστικά απορρίπτονται αιτήσεις, οι αιτούντες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής.

6. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλούν στη χώρα «λαθρομετανάστες».

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις κανείς άνθρωπος χωρίς χαρτιά δεν μπορεί να επωφεληθεί της διαδικασίας πολιτογράφησης. Από την άλλη πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 7 με 18 χρόνια αν προσπαθήσει να αποκτήσει δικαιώματα μέσω των παιδιών του που θα γεννηθούν ή θα μεγαλώσουν στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο δεν καλεί «λαθρομετανάστες». Η προσπάθεια παραπληροφόρησης που έχει στηθεί γύρω από αυτό μπορεί...

7. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνουν ελληνική ιθαγένεια σε εγκληματίες. Οι ελληνικές φυλακές είναι γεμάτες από αλλοδαπούς που έχουν τελέσει έγκλημα στη χώρα μας.

Προϋπόθεση πολιτογράφησης σύμφωνα με το άρθρο 5 (1β) είναι: Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα με την άποψη που έχει ο καθένας για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών στη χώρα μας, γίνεται σαφές ότι η αναφορά σε παραβατικούς μετανάστες σε σχέση με τον προτεινόμενο Κώδικα Ιθαγένειας είναι απλά εκτός θέματος.

Θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι περισσότερο αυστηρές από ό,τι χρειάζεται...

8. Να δίνεται ελληνική ιθαγένεια αρκεί να παραιτούνται αυτής που ήδη έχουν.

Αν γίνει αυτό τι θα απογίνει με τους Έλληνες του εξωτερικού; Όταν αποκτούν την ιθαγένεια του τόπου διαμονής τους ή όταν είναι τέκνα δεύτερης και τρίτης γενιάς θα έχουν πρόσβαση στην ελληνική ιθαγένεια;

9. Οι μετανάστες που θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια θα φέρουν εδώ τις οικογένειές τους και θα αλλοιώσουν τη σύνθεση της χώρας.

Δεν χρειάζεται να αποκτήσουν την ιθαγένεια για να καλέσουν την οικογένειά τους στη χώρα. Μπορούν να το κάνουν πολύ πριν (όταν συμπληρώσουν μόνο δύο και όχι πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα). Το προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία περί οικογενειακής επανένωσης.

Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση (Άρθρο 5 ΠΔ 131/06):

1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειάς του, κατά το άρθρο 4 του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα μέλη αυτά διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας.

10. Η μη προσφυγή σε δημοψήφισμα   είναι αντισυνταγματική.

Γενικά όταν κάτι δεν μας αρέσει το βαφτίζουμε αντισυνταγματικό. Το δημοψήφισμα προβλέπεται ως θεσμός από το Σύνταγμά μας στο άρθρο 44 παρ2 και δεν λέει πουθενά ότι όταν πολλοί ή λιγότεροι πολίτες το θελήσουν μπορούν να προκαλέσουν τη διεξαγωγή του.

Σε κάθε περίπτωση το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ανήκει στο υπουργικό συμβούλιο και στην απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής για εθνικά θέματα. Στην περίπτωση ψηφισμένου νομοσχεδίου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου της Βουλής μετά από πρόταση των δύο πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών...

Άρθρo 44

*2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμβάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo.

Aν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς.

11. Η χορήγηση ιθαγένειας σε μετανάστες είναι βόμβα στα θεμέλια της εθνικής και κοινωνικής συνοχής.

Οι μοναδικοί που ετοιμάζονται για πόλεμο και συγκρούσεις υιοθετώντας έναν ιδιαίτερα βίαιο λόγο είναι ένα μέρος από αυτούς που αντιτίθενται στις προτάσεις της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι πολίτες μιας χώρας αλλά και οι κάτοικοί της μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και προβλήματα. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής μπορεί να αποτελέσει ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός από τα δικαιώματα ανθρώπων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας.

 

Back to top

Προσεχως

Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5