Αναζήτηση

  • Νέα event
  • Όλα τα event
  • Κατηγορία event
  • Όλοι οι χώροι
  • Κατηγορία χώρων
  • Περιοχές

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Ένα μουσείο αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι ίδρυμα κοινωφελές, αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Από την ίδρυσή του, το 1964, χάραξε μια πρωτοπόρα πορεία, μια νέα προσέγγιση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Ανέπτυξε ενεργό επιστημονική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση και ανάσχεση των περιβαλλοντικών απειλών, που πλήττουν τον πλανήτη και για την αποκατάσταση των φυσικών πόρων που συντηρούν τη ζωή. Ταυτόχρονα διαμόρφωσε μια νέα παιδεία καθολικής αξίας για επανένταξη του ανθρώπου στις λειτουργίες και την οικονομία της Φύσης.

Με την ευθύνη του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, χώρου - παιδαγωγού του Έλληνα, το Ίδρυμα αναπτύσσει διεθνή δραστηριότητα, συνεχίζοντας την ιστορική και πολιτισμική μας παράδοση και οικουμενική θεώρηση του κόσμου.

Το Μουσείο εργάζεται για τη διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος:

Εκπαιδεύοντας καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας.

Διαχέοντας γνώσεις στην κοινωνία μέσω ημερίδων, συνεδρίων, εκδόσεων και εκθέσεων.

Αναπτύσσοντας εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, που εστιάζουν στην έρευνα των φυσικών πόρων, που στηρίζουν τη ζωή: έδαφος, νερό και ατμόσφαιρα, σε συσχετισμό με τη διατροφή και την υγεία.

Συνεργάζεται με άλλα επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. στα πεδία της βιοτεχνολογίας, οικολογίας εδάφους και αναλυτικής χημείας.

Όραμά μας, να είμαστε ένα δυναμικό εργαστήρι με συνεχείς δράσεις και εναύσματα πολιτισμού.


ΕΡΕΥΝΑ

Από την ίδρυσή του το Μουσείο Γουλανδρή, είχε και εξακολουθεί να έχει ως κύριο σκοπό του, την έρευνα για τη συλλογή, την καταγραφή και μελέτη του φυσικού πλούτου της χώρας, καθώς και την αξιολόγηση των βιοτόπων σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η έρευνα του Μουσείου περιλαμβάνει αποστολές για συλλογή υλικού, εργασίες πεδίου και εργαστηρίων, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κλπ. Τα πορίσματα των ερευνών του αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για την ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, αλλά και μέσον για άλλες επιστημονικές αναζητήσεις.

Με τη δημιουργία του Κέντρου ΓΑΙΑ το 1999 διευρύνθηκαν σημαντικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Μουσείου σε δύο νέους τομείς, με τη δημιουργία των άριστα εξοπλισμένων εργαστηρίων της Οικολογίας Εδάφους και Βιοτεχνολογίας και της Βιοαναλυτικής Χημείας. Σκοπός τους, ο έλεγχος του εδάφους ως ζωτικού χώρου, γιατί η ασύγγνωστη διαχείρισή του έχει βαριές επιπτώσεις στην ποιότητά του και κατ’ επέκταση στα τρόφιμα και τον άνθρωπο.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Βιοαναλυτικού Τμήματος

Εργαστήριο Οικολογίας Εδάφους - Βιοτεχνολογίας

Βοτανικό

Χερσαίας Ζωολογίας

Υδροβιολογίας

Γεωλογικό - Παλαιοντολογικό


ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Η επί πέντε δεκαετίες επιστημονική δραστηριότητα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας περιλαμβάνει:

• ευρύτατη έρευνα υπαίθρου και συγκρότηση των συλλογών του

• καταγραφή, αναγνώριση και ταξινόμηση των ειδών

• εισαγωγή των στοιχείων των συλλογών σε τράπεζα πληροφοριών

• δημοσίευση άρθρων και μελετών τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα

• έκδοση επιστημονικής επετηρίδας του Μουσείου και άλλων εκδόσεων

• οικολογικές μελέτες περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και σπάνιων ειδών

• θεματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και

• επιστημονικές έρευνες σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα επιστημονικά κέντρα

Οι συλλογές του Μουσείου αριθμούν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες δείγματα και αποτελούν πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, τις τράπεζες δεδομένων της χώρας, τη βάση για κάθε επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της γεωργίας και της δασοπονίας.

Οι συλλογές του Μουσείου αποτελούν ένα αρχείο πληροφοριών και παράλληλα ένα εργαλείο για ποικίλες επιστημονικές μελέτες που αφορούν τόσο στο σύγχρονο όσο και στο παλαιό περιβάλλον. Η γνώση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα, η γεωγραφική εξάπλωση, οι οικολογικές και στρωματογραφικές παρατηρήσεις, αποτελούν στοιχεία που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη των συλλογών και υποστηρίζουν περιβαλλοντικές μελέτες, αρχαιολογικές και  αρχαιομετρικές έρευνες, γεωλογικές και παλαιοντολογικές εργασίες, παλαιοβοτανική και παλαιογεωλογία, αλλά και  μελέτες που αφορούν στην ιατρική και φαρμακογνωσία.

Επιπλέον, αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη εκδοτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη των Συλλογών του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή τεκμηρίωση δειγμάτων (εισαγωγή δεδομένων 81.000 δειγμάτων από τις συλλογές Βοτανικής, Υδροβιολογίας, Χερσαίας Ζωολογίας και Γεωλογίας- Παλαιοντολογίας και ψηφιοποίηση 6.000 δειγμάτων από τις συλλογές αυτές). Αντιπροσωπευτικό δείγμα του ψηφιοποιημένου υλικού μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων Συλλογών του Μουσείου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ώρες λειτουργίας

Τρ.-Παρ.: 09:00 - 14:30

Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

Επίσημες αργίες: ΚΛΕΙΣΤΟ

Το ωράριο διαφοροποιείται κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

Το Πωλητήριο του Μουσείου στο Κέντρο ΓΑΙΑ, λειτουργεί κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

210 8015870 (εσωτερικό: 542).

Πληροφορίες που αφορούν το Πωλητήριο μπορείτε να βλέπετε και στη ειδική σελίδα facebook που αφορά μόνο αυτό, στη διεύθυνση The Shop of the Goulandris National History Museum

 Είσοδος και  έξοδος στο Μουσείο

-τις καθημερινές γίνονται από την είσοδο του Κέντρου ΓΑΙΑ, Όθωνος 100

-Τα Σαββατοκύριακα γίνονται μόνο από την είσοδο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Λεβίδου 13.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ € 6 

ΠΑΙΔΙΑ 5 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ, ΚΑΠΗ (σε ομαδική επίσκεψη) €4 

ΑΜΕΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΞΕΝΑΓΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΜΕΛΗ ICOM, ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ (συνοδευόμενα από τους γονείς τους), ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δωρεάν

EΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΝΗΛΙΚΕΣ €6 

EΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΑ €4 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ €4 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΗΣΑΠ

Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά)/ Στάση: ΚΗΦΙΣΙΑ (Τερματικός σταθμός)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Σταθμός ΗΣΑΠ Κηφισιά:

Β9, 721 (στάση)

522, 523, 524, 525, 530, 543, 560, 561 (αφετηρία)

Πλατεία Πλατάνου:

Α7, Β7, 503, 507, 508, 509, 535, 536, 722 (στάση)

Ε7, 550, Χ92 προς αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος (αφετηρία)

Διευθυνση: Λεβίδου 13
Περιοχη: Βόρεια Προάστια > Κηφισιά
Τηλεφωνο: 2108015870
Back to top

Προσεχως

Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5