1821 Digital Gallery
Crowdfunding εκστρατεία για τους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών

Crowdfunding εκστρατεία για τους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών

Για την πρωτοβουλία του «Διογένη» μας μιλά ο Νίκος Στεργίου

Στους δρόμους της Αθήνας δραστηριοποιούνται αρκετές οργανώσεις και ΜΚΟ για τους ευάλωτους πληθυσμούς, αλλά συμβαίνει το εξής φαινόμενο: την ίδια ημέρα και ώρα να βγουν στην ίδια «πιάτσα» δυο διαφορετικές ΜΚΟ για να μοιράσουν, για παράδειγμα, δωρεάν σύριγγες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χρήστες που βρίσκονται σε διπλανή «πιάτσα», η οποία ίσως και να δημιουργήθηκε λίγες ημέρες πριν, να μην πάρουν τις δωρεάν αυτές σύριγγες. Το ίδιο συμβαίνει με άστεγους και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ο συνολικός αριθμός των οποίων στην Αθήνα υπολογίζεται σε 30.000 άτομα.

Σε μια προσπάθεια να υπάρξει ένας συντονισμός των ΜΚΟ, φορέων, οργανώσεων κ.λπ., αλλά και μια ακριβής καταγραφή τόσο του πληθυσμού, όσο και της κατάστασης της υγείας και των αναγκών του, ο «Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα διαδραστικό εργαλείο για τους εργαζόμενους στο δρόμο και τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών στην Αθήνα, μέσα από μια crowdfunding εκστρατεία. Το κόστος του περίπου 10.000 ευρώ. 

Ο Νίκος Στεργίου, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Διογένη, μας εξηγεί περισσότερα.

Σχετικα
Βιασμός Θεσσαλονίκη: Ουσίες στις τοξικολογικές της 24χρονης
Βιασμός Θεσσαλονίκη: Ουσίες στις τοξικολογικές της 24χρονης

Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η δημιουργία αυτής της εφαρμογής; Πόσο θα βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς των ανθρώπων που εργάζονται στο δρόμο και, κατά συνέπεια, των ωφελουμένων; 

Η έλλειψη αποτελεσματικών συστημάτων ολοκληρωμένης και επικαιροποιημένης καταγραφής των διαθέσιμων υπηρεσιών για διάφορες ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, η δυσκολία πρόσβασης σε ερευνητικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τον πραγματικό αριθμό αυτών των πληθυσμών, καθώς επίσης και η ανεπαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών και ποικίλλων φορέων παροχής υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την αλληλοεπικάλυψη των υπηρεσιών και  την ανεπαρκή ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου. Αυτό δημιουργεί εμπόδια στην καθημερινότητά τους στο πεδίο και στην αποτελεσματική διασύνδεση των εξυπηρετούμενων με τις επιθυμητές υπηρεσίες πρόληψης, υγειονομικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής μέριμνας, μείωσης της βλάβης και θεραπείας. 

Η εφαρμογή αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες υπηρεσίες από κρατικούς φορείς, ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς και θα βοηθήσει επίσης τους εργαζόμενους στο δρόμο να παρέχουν άμεση υποστήριξη και διασύνδεση με απώτερο στόχο την ολιστική διαχείριση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Σχετικα
Ζακ Κωστόπουλος: Ξεσπά η μητέρα του - «Σταματήστε και σεβαστείτε»
Ζακ Κωστόπουλος: Ξεσπά η μητέρα του - «Σταματήστε και σεβαστείτε»

Οι πιάτσες των χρηστών αλλά και τα στέκια των αστέγων δεν είναι λίγο πολύ τα ίδια;

Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια ο αριθμός των αστέγων και των χρηστών και, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι που ζουν στους δρόμους της Αθήνας προέρχονται από διάφορες ευάλωτες ομάδες. Συνεπώς, ενώ φαινομενικά ίσως υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στην πόλη που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα των πληθυσμών, που εν μέρει οφείλεται και σε κατασταλτικές δράσεις από την πλευρά της Πολιτείας. Η αστεγία και η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, διεθνώς, συνδέονται άμεσα, καθώς η αστεγία μεν αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για έναρξη της χρήσης, ενώ ταυτόχρονα οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών εξαιτίας του στίγματος και της περιθωριοποίησης που βιώνουν, έρχονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια σταθερής στέγης. 

Υπάρχει εικόνα για τον αριθμό των χρηστών και των αστέγων στην Αθήνα;

Λόγω της έλλειψης συστημάτων καταγραφής, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν έχουμε επαρκή δεδομένα αναφορικά με την πραγματική εικόνα του αριθμού χρηστών και των αστέγων στην Αθήνα. Μαρτυρίες επαγγελματιών που δουλεύουν στο πεδίο και ειδικότερα στον τομέα του streetwork κάνουν λόγο για έναν αριθμό περίπου 30.000 ανθρώπων που προέρχονται από ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, που καθημερινά γυρνούν στις λεγόμενες «πιάτσες» και τους δρόμους της Αθήνας. Ο αριθμός των αστέγων, πάντα με εκτιμήσεις, υπολογίζεται στις 9.000 περίπου και το 50% είναι και χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών. Χρειάζεται όμως μια ολοκληρωμένη έρευνα ώστε να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα όχι μόνο για τον αριθμό, αλλά και για την κατάσταση της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι.

Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό;

Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Όμως, σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη υπάρχει σύστημα ενημέρωσης και συντονισμού των δράσεων των φορέων και των ΜΚΟ, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ευάλωτων πληθυσμών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πόσο θα κοστίσει η εφαρμογή και πώς όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συνεισφέρει;

Η εφαρμογή θα είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που θα ξεκινήσει με την καταγραφή πρώτα τόσο των διαθέσιμων υπηρεσιών ανά φορέα και περιοχή της Αθήνας, όσο και των σημείων όπου ζουν ή συχνάζουν αυτοί οι ευάλωτοι πληθυσμοί και οι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών. Συνεπώς, η χρηματοδότηση περιλαμβάνει και αυτό το πρώτο στάδιο, δηλαδή τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ώστε αυτά μετά να ενσωματωθούν στην εφαρμογή. Σε πρώτο στάδιο, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μόνο στους αντίστοιχους φορείς, ΜΚΟ και επαγγελματίες που εφαρμόζουν προγράμματα πεδίου (street work). Για την υλοποίηση όλων των σταδίων του προγράμματος, υπολογίζουμε σε ένα κόστος 10.000 ευρώ περίπου και για αυτό, η κάθε δωρεά είναι σημαντική.

Για τη συλλογή του απαραίτητου ποσού, μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν το ποσό που επιθυμούν εδώ.

Back to top
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5