1821 Digital Gallery
Ανακύκλωση ηλεκτρικών αποβλήτων
ΤΕΥΧΟΣ 699

Ανακύκλωση ηλεκτρικών αποβλήτων

Πώς η συντονισμένη προσπάθεια της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ φέρνει αποτελέσματα
Πληροφορίες για την ανακύκλωση ηλεκτρικών αποβλήτων

Κάθε χρόνο διατίθενται στην ελληνική αγορά πάνω από 100.000 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συσκευές που μετά το τέλος της χρήσιμης ζωής τους μετατρέπονται, δυστυχώς, σε απόβλητα. 

Με στόχο την προληπτική δράση, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει καθορίσει τo πλαίσιο οργάνωσης και ελέγχου της διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η έννοια της πρόληψης αφορά στην προκαταβολική συγκέντρωση των οικονομικών πόρων για τη μελλοντική ανακύκλωση των συσκευών που διατίθενται στην αγορά. Αυτοί οι οικονομικοί πόροι προέρχονται από τους παραγωγούς, κατά το νόμο τους κατασκευαστές και εισαγωγείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικές συσκευές υποχρεούνται να φροντίζουν για τη σωστή διαχείρισή τους μετά το τέλος της χρήσιμης ζωής τους. Για τον σκοπό αυτό απευθύνονται στην Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, η οποία έχει οργανώσει και αναπτύσσει σε πανελλαδικό επίπεδο την τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδομές για όλες τις κατηγορίες συσκευών. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν συμβληθεί πάνω από 2.500 επιχειρήσεις του κλάδου για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους. 

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ  δεν αποδίδει μέρισμα στους μετόχους της. Δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Εάν προκύψει κέρδος, γίνεται αποθεματικό για την κάλυψη πιθανών ζημιών σε επόμενες χρήσεις. Έτσι, το σύστημα που έχει οργανώσει η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι πάντα σε θέση να συνεχίσει να ανακυκλώνει. Η διαχείριση των ηλεκτρικών αποβλήτων γίνεται με στόχο τον ορθότερο τρόπο περιβαλλοντικά, αλλά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, και κάθε χρόνο εξελίσσεται σημαντικά στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, η συλλογή και ανακύκλωση όλων των κατηγοριών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων, μέσα στο 2018 ξεπέρασε τους 56.000 τόνους, ικανοποιώντας τους στόχους που είχε η χώρα μας ως κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Σχετικα
Δεύτερο Σπίτι
Δεύτερο Σπίτι

Οι άξονες δραστηριότητας της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ έχει δημιουργήσει και αναπτύξει τις απαιτούμενες υποδομές και συνεργασίες για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η συμβολή των συνεργατών της εταιρείας στην πραγματοποίηση της ανακύκλωσης είναι καθοριστική. Στο δίκτυο συλλογής των συσκευών και λαμπτήρων έχει ενταχθεί η πλειοψηφία των αλυσίδων που πωλούν ηλεκτρικά είδη, καθώς και πολλά ανεξάρτητα καταστήματα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα υπάρχουν κάδοι για μικροσυσκευές και ειδικοί κάδοι για λάμπες. Με την εταιρεία έχει συμβληθεί και η πλειοψηφία των δήμων, σε χώρους των οποίων είναι τοποθετημένα όλα τα απαραίτητα μέσα συλλογής. Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή των επιχειρήσεων, οι οποίες αποσύρουν είτε επαγγελματικά μηχανήματα, είτε τον πάγιο εξοπλισμό τους.

Το επόμενο στάδιο για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών αποβλήτων είναι η μεταφορά τους από τα σημεία συλλογής προς τις μονάδες επεξεργασίας. Για τη διακίνηση των συσκευών ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας, ενώ με σκοπό τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση πραγματοποιούνται συνδυαστικά δρομολόγια και αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό η χωρητικότητα των container μέσα στα οποία αποθηκεύονται προσωρινά και μεταφέρονται οι συσκευές. 

Σχετικα
Η Ενέργεια Για Ζωή Ταξιδεύει - 6 Χρόνια Ταξίδια
Η Ενέργεια Για Ζωή Ταξιδεύει - 6 Χρόνια Ταξίδια

Η συλλογή των παλιών ηλεκτρικών συσκευών δεν θα είχε κανένα νόημα χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής τους σε χρήσιμα υλικά και την προστασία του περιβάλλοντος από τις βλαβερές ουσίες που περιέχουν. Η επεξεργασία όλων των συσκευών γίνεται σε 8 συνεργαζόμενες ελληνικές μονάδες σε κομβικά σημεία της χώρας, με τις διαδικασίες επεξεργασίας να ακολουθούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι βλαβερές ουσίες που περιέχουν δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Η επικοινωνία με τους πολίτες

Μέσα από την επικοινωνιακή της στρατηγική, η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ οραματίζεται να ισχυροποιήσει την κοινωνική συνείδηση και να βοηθήσει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Τα κύρια οχήματα για την επικοινωνία με τους πολίτες είναι η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Οι τηλεοπτικές καμπάνιες της εταιρείας αντανακλούν τις αξίες της ανιδιοτέλειας, της υπευθυνότητας, της προόδου και της αγάπης για τη ζωή. Η παρουσία της εταιρείας στο online περιβάλλον είναι συνεχής με χρηστική πληροφόρηση, αλλά και δημιουργικό περιεχόμενο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι ζωντανά κανάλια επικοινωνίας και ανοιχτά στο διάλογο. Παράλληλα, και καθώς τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, οι ελπίδες για μια κοινωνικά υπεύθυνη κοινωνία και έναν καλύτερο κόσμο εναποτίθενται σε αυτά. Έτσι, από το 2016 η εταιρεία πραγματοποιεί πανελλαδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου.

Back to top

Προσεχως

Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5