Διαγωνισμοι Athens Voice Radio 102.5

Όροι Συμμετοχής Athens Voice 102.5 – Διαγωνισμός «€200 μετρητά κάθε Παρασκευή»

Έχεις Instagram και κυκλοφορείς στην πόλη; Ο 102.5 σου φτιάχνει το Σ/Κ με €200

62222-137653.jpg
A.V. Team
5’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Διαγωνισμός 200 ευρώ μετρητά Athens Voice Radio 102.5

Διαγωνισμός Instagram Story. Κέρδισε €200 μετρητά. Ανέβασε φωτογραφία | video με τα αστικά λεωφορεία ή τρόλεϊ που κυκλοφορούν στην Αθήνα με τη διαφήμιση του 102.5

1] Διοργανώτρια του διαγωνισμού του Athens Voice 102.5 Διαγωνισμός «€200 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η εταιρεία με την επωνυμία «RADIO PLAN BEE I.K.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 22. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται καθημερινά μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Athens Voice 1025 (εφεξής ο «Σταθμός») συνδυαστικά με την Instagram σελίδα του σταθμού.

2] Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.

3] H διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από 18.01.2020 έως και την 13.02.2020 και ώρα 20:00. Οι συμμετοχές κάθε εβδομάδας θα συλλέγονται κάθε Πέμπτη στις 20:00.

4] Διαδικασία Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

4.1. Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνουν follow το athensvoiceradio1025 στο Instagram και να αναρτούν στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Instagram story/ies με φωτογραφία/ες ή και βίντεο, προσθέτοντας πάντα το tag @athensvoiceradio1025. Κάθε ένας/μία μπορεί να συμμετέχει με παραπάνω από μία φωτογραφίες ή βίντεο, εφόσον σε όλες υπάρχει το tag @athensvoiceradio1025. Οι κλειστοί λογαριασμοί αποκλείονται.

Η συμμετοχή/ές για να είναι έγκυρη/ες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα αναρτηθούν στο site της Athens Voice.

4.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και smartphone, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών ή/και smartphone, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν στον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

4.3. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή από την εκπομπή του Βαγγέλη Περρή και της Τζένης Μελιτά, από τις 09:00 έως τις 10:00 το πρωί. Έχοντας συγκεντρώσει τις συμμετοχές αριθμημένες σε highlighted section της σελίδας του Athens Voice Radio
στο Instagram, θα γίνεται τυχαία επιλογή αριθμού από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες μέσω της ιστοσελίδας http://random.org. Ο/Η κάθε διαγωνιζόμενος/νη μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Ο/Η νικητής/τρια δεν μπορεί να συμμετέχει δεύτερη φορά ούτε με άλλο story.

4.4. Η Διοργανώτρια, μέσω των παραγωγών του σταθμού, ανακοινώνει στον αέρα τον/την νικητή/τρια και το χρηματικό ποσό που κερδίζει (200 €) (η ανακοίνωση του ονόματος μπορεί να είναι ψευδωνυμοποιημένη, δηλαδή το όνομα με το οποίο ο/η συμμετέχοντας/χουσα έχει επιλέξει να εμφανίζεται στον λογαριασμό του/της στο Instagram). Ο/Η νικητής/τρια ενημερώνεται μέσω dm στο προσωπικό του Ιnstagram. Στη συνέχεια, ο/η νικητής/τρια δίνει το τηλέφωνό του στη Διοργανώτρια και η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον/την καλεί και τον/την βγάλει στον αέρα του σταθμού όπου θα συνομιλήσει live με παραγωγό του σταθμού. Απόσπασμα αυτής της συνομιλίας θα μπορεί να παίξει ως promo trailer στον αέρα του σταθμού - για την προώθηση του διαγωνισμού. Το χρηματικό έπαθλο είναι μικτό και υπόκειται σε φόρους και νόμιμες κρατήσεις, είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν μετατίθεται χρονικά ούτε ανταλλάσσεται με άλλα δώρα.

4.5. Το όνομα κάθε νικητή/τριας (ψευδωνυμοποίηση όπως ανωτέρω) ανακοινώνεται ζωντανά τις ημέρες των κληρώσεων.

5] Η Διοργανώτρια ειδοποιεί τον/την νικητή/τρια του Διαγωνισμού περί της νίκης του μέσω dm στο προσωπικό του Instagram, για την αποστολή του οποίου ρητά δηλώνει δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του/της ο/η συμμετέχων/χουσα. Επίσης, ο/η νικητής/τρια θα πρέπει να στείλει στο email της Διοργανώτριας (info@athensvoiceradio.gr) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και την διεύθυνσή του/της, καθώς και τα πλήρη στοιχεία τού τραπεζικού του/της λογαριασμού για να του εμβάσει το χρηματικό έπαθλο (δώρο). Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών είναι η ταυτοποίηση του/της νικητή/τριας του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει κάθε επιπλέον στοιχείο που τυχόν κρίνει απαραίτητο για την ταυτοποίηση του/της νικητή/τριας και, εφόσον ο/η νικητής/τρια είναι ανήλικος, η Διοργανώτρια ζητά την αποστολή εγγράφου με το οποίο δηλώνεται η συγκατάθεση του ασκούντος την επιμέλεια του ανηλίκου για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την παραλαβή του δώρου. Ο/η νικητής/τρια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στη φόρμα συμμετοχής. Εάν από τα στοιχεία αυτά δεν ταυτοποιείται ο/η νικητής/τρια, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του χρηματικού επάθλου (δώρου) σε αυτόν/αυτήν.

6] Η πληρωμή του χρηματικού επάθλου γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο/η νικητής/τρια σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το οποίο έχει υποδείξει στη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω.

7] Πριν την πληρωμή του χρηματικού επάθλου ο/η νικητής/τρια πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της Διοργανώτριας (Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 22) και αφού επιδείξει την αστυνομική του/της ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά του/της να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου καθώς και ειδική δήλωση με την οποία συναινεί στη χρήση του ονόματος του/της ή του ψευδώνυμου του/της στο Instagram και των φωτογραφιών ή του βίντεο του/της με σκοπό την δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του στα social media της Athens Voice.

8] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, αναστείλει, τροποποιήσει, ακυρώσει την διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας επιλογής, καθώς και να μεταβάλει την ημέρα ή/και την ώρα ή/και τον τόπο αυτής με ανακοίνωση που θα καταχωρήσει στην ιστοσελίδα https://www.athensvoice.gr και στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ
https://www.facebook.com/athensvoiceradioστο Facebook.

9] H αποδοχή του δώρου και η υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης συνιστούν έγκριση του/της νικητή/τριας για τη χρήση του ονόματός του/της και των φωτογραφιών του/της, με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, αλλά και τη διασφάλιση της διαφάνειας των όρων και της διαδικασίας διεξαγωγής του.

10] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του/της συμμετέχοντα/χουσας δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση των στοιχείων του/της (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο κ.λπ.) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Μόνη η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή των όρων του συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα/χουσας προς τη Διοργανώτρια προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί και τηρηθεί από τη Διοργανώτρια. Σκοπός τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση του Διαγωνισμού και δε θα χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό. Τα στοιχεία που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Η δε σύμβαση συμμετοχής των διαγωνιζόμενων στο διαγωνισμό αποτελεί και τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι συμμετέχοντες/χουσες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για λόγους δημοσιότητας και προβολής τους. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού καθώς για διαφύλαξη των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που θα έχουν αναδειχθεί νικητές/τριες μέχρι το ανώτατο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την παράδοση του δώρου τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες/χουσες δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «RADIO PLAN BEE I.K.E.» (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα). Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία.

11] Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα του https://www.athensvoice.gr. Για τυχόν διευκρινίσεις ή και πληροφορίες αναφορικά με τον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό 210 3617360 από Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-16:00), εξαιρουμένων αργιών.

12] Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

13] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του/της συμμετέχοντα/χουσας από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου έναντι της Διοργανώτριας.

14] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ