ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Τάσος Βρεττός φωτογραφίζει την Ομάδα χορού Αερίτες