ΤΕΧΝΕΣ

Η εικαστικός Toula Liasi κατάγεται από τη Κύπρο, ζει στην Χάγη και η δουλειά της είναι εμπνευσμένη από το δράμα των Κυπρίων