ΤΕΧΝΕΣ

Τα τρομερά νέα παιδιά της εικαστικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τη δουλειά τους