ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16.03.2017 - 17:19
Αυτός φταίει για όλα τα δεινά που δέρνουν τον αδούλωτο ελληνικό λαό